Svårt för Europa att försnabba avvecklingen av fossila bränslen på ett smart sätt

Att avveckla beroendet av rysk fossil energi är vettigt både klimatpolitiskt och säkerhetspolitiskt, säger många politiker. Osagt blir då att de konkreta åtgärderna ändå kan förvärra klimatkrisen.

Miljöaktivister blockerar ingången till ett oljeraffinaderi i Tyskland under en demonstration mot import av fossila bränslen från Ryssland.
AnalysPeter Buchert
24.03.2022 21:08 UPPDATERAD 24.03.2022 21:31
En så kallad grön omställning där kol, olja och gas ska ersättas med förnybar eller utsläppsfri energi har länge varit ett utpräglat klimatpolitiskt mål. Omställningen har ändå gått trögt, uppbackningen har varit ljummen.

ANDRA LÄSER