Bensinens pristopp kan vara nådd

Bensinpriset sjönk något i april jämfört med priset i mars, och pristoppen kan nu vara nådd. Fortfarande är priset ändå betydligt högre än för ett år sedan. På bensinhandlarnas intresseförbund är man förvånad över att medborgarinitiativet för att sänka momsen på bensin väckt så lite intresse.

Bensinpriset har stigit med över 30 procent på ett år, men ekonomer tror att pristoppen nu kan vara nådd.
13.05.2022 14:15 UPPDATERAD 13.05.2022 14:18
Priset på bensin och diesel är ett ämne som inte upphör att väcka diskussion. Rysslands anfall på Ukraina har höjt priset på råolja och prishöjningen syns också vid bensinpumparna både hos oss och på annat håll i Europa.
Enligt siffror från Statistikcentralen nådde bensinen sin pristopp i mars, i april sjönk priset något jämfört med månaden innan. Centralhandelskammarens chefsekonom Jukka Appelqvist skriver i en kommentar till Statistikcentralens inflationssiffror för april att priserna på drivmedel knappast stiger från sin nuvarande nivå.
Den nuvarande ligger ändå drygt 30 procent över nivån för ett år sedan.
– Vi har skrivit ett medborgarinitiativ där vi föreslår att regeringen sänker mervärdesskatten, momsen, på drivmedel. Jag är förvånad över att initiativet inte väckt större intresse, säger Jari Salonen.
Salonen är vd för drivmedelshandlarnas gemensamma intresseorganisation Trafikservicehandlarna. Han hoppas på att organisationens initiativ ska nå de 50 000 underskrifter som behövs under den dryga månad som återstår innan det förfaller den 27 juni. Just nu har 25 000 personer undertecknat initiativet.
Enligt Salonen skulle en sänkning av momsen vara det effektivaste sättet att sänka konsumentpriset vid bensinpumparna och en åtgärd som alla bilister skulle ha nytta av. Regeringens beslut att sänka distributionsskyldigheten för drivmedel tycker han inte är lika effektivt. Det innebär dessutom att man backar från miljömålen, menar han.
Att sänka distributionsskyldigheten innebär att kravet på mängden biokomponenter i bränslet tillfälligt sänks från nuvarande 19,5 procent till 12 procent i år och nästa år. Regeringen beräknar att det kunde betyda en sänkning av priset vid bränslepumparna med cirka 12 cent per liter om branschens aktörer överför sänkningen på drivmedelspriset.

Dyrast i Europa

Regeringens lagförslag skickades på remiss i slutet av april. Innan det gått igenom är oljebolagen ovilliga att kommentera effekten på priset.
Enligt statistik från EU-kommissionen som Automobilförbundet uppmärksammat hade Finland i april EU:s dyraste bensin och nästdyraste diesel. Bara i Sverige var dieselpriset högre.
"I andra länder har regeringarna vidtagit åtgärder som biter på konsumentpriserna, men hos oss har man inte åstadkommit någon motsvarande lättnad", skriver Automobilförbundets vd Pasi Nieminen i förbundets pressmeddelande.
Nieminen påpekar i pressmeddelandet att priserna på drivmedel nått alla tiders rekord, vilket skapar problem för många hushåll och företag. Hans förslag är att sänka bränsleskatten. Regeringens planer på att bevilja bilister en möjlighet till avdrag för arbetsresor berör bara en liten del av dem som måste köra bil, skriver han i pressmeddelandet.
Jari Salonen tycker även att man utöver momsen kunde sänka bränsleskatten. Bilisterna har under årens lopp betalat stora skatter, påpekar han.
Just nu varierar priserna vid bränslepumparna från dag till dag. Priserna varierar också mellan olika bensinstationer. Skälen till det är enligt Salonen många. Mycket beror på vilka slags avtal de olika bensinhandlarna har med oljebolagen och till vilket pris de köpt in den bensin de just då säljer. Alla prissätter inte heller drivmedlen själva.
Enligt en enkät Automobilförbundet gjort har 28 procent av finländarna minskat sin användning av bil i vardagen och 33 procent uppger att de kör mindre på fritiden.
– Tiden då man nöjeskörde är förbi, säger Salonen.
Av drivmedlens pris består just nu mellan 45 och 56 procent av olika skatter. Momsen är 24 procent och utgör en femtedel av det pris konsumenten betalar. Själva bränsleskatten varierar beroende på vilket drivmedel det är frågan om.

ANDRA LÄSER