Coronapandemin drabbade läskunnigheten i världen

Coronapandemin påverkade skolvardagen för över 1,6 miljarder elever i över 190 länder, skriver Läscentrum vars årliga temavecka Läsveckan pågår just nu.

En allt mer digital vardag förutsätter en högre läskompetens, skriver Läscentrum.
HBL
05.04.2022 10:33
I samband med årets läsvecka – med temat "läsning ger en bättre värld" – har Läscentrum sammanställt en lista med rubriken "10 fakta om läsning i världen" på deras webbsida. I listan konstateras bland annat att antalet personer som inte alls kan läsa ständigt minskar i världen, men att var sjunde vuxen, uppskattningsvis 773 miljoner vuxna, fortfarande inte kan läsa. Nästan hälften av världens icke läskunniga personer lever i fattigdom och många av dem är drabbade av krig. När det gäller personer i åldern 15-24 år är uppskattningsvis 8 procent av dem icke läskunniga, skriver Läscentrum.
"Läsokunnigheten är ojämnt fördelad i världen, ungefär hälften av de som inte kan läsa bor i Sydasien eller Västasien", skriver Läscentrum på sin webbsida som också noterar att coronapandemin har medfört problem när det gäller läskunnigheten i världen.
I Finland har uppskattningsvis 11 procent av den vuxna befolkningen svag läskompetens.

Särskilt utsatta

Innan pandemin bröt ut fanns förhoppningar på att läskunnigheten skulle öka hos omkring 20 miljoner barn, och en stor del av barnen i grundskoleålder var inskrivna vid en skola. Men en följd av pandemin var att 168 miljoner barn slutade gå i skola.
"Årets Läsvecka uppmärksammar dem som är särskilt utsatta. Det finns ett rekordartat antal människor som är på flykt undan konflikter och det är en stor utmaning att stöda barns och ungas skolgång mitt i kriserna", säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís i ett pressmeddelande.
Även bland annat Förenta Nationerna uppmärksammar också årligen läskunnigheten i världen genom FN:s internationella läskunnighetsdag den 8 september.

Läscentrums "10 fakta om läsning i världen"

1. Var sjunde vuxen kan inte läsa
2. Läskunnighet är en mänsklig rättighet
3. Läskunnighet ger barnet en framtid
4. Utbildning ökar jämlikhet
5. Läskunnighet möjliggör demokrati
6. Globala kriser hotar läskunnigheten
7. Analfabetism är inte bara de fattigaste ländernas problem
8. Av finländska vuxna har 11 procent en svag läskompetens
9. Litteraturen är till för alla barn
10. Läskunnighet behover stöd
Källa: lukukeskus.fi

ANDRA LÄSER