Hur går det med nya elstödet? De här problemen ska lösas

Regeringen lovade före jul att använda 400 miljoner på ett nytt elstöd som ska kompensera för högra elräkningar i november-december. Flera tekniska frågor har sysselsatt beredningen den här veckan.

Beredningen av detaljerna i det nya elstödet fortsatte ännu på torsdagskvällen.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
05.01.2023 17:21
Före julen hade regeringen slagit fast några villkor: Att det nya stödet för höga elräkningar ska räknas ut från elkonsumtionen i november och december, att det får kosta staten 400 miljoner totalt, och att kompensationen ska gälla den summa som överskrider hundra euro och upp till 700 euro på en månads elräkning.
Detaljerna har däremot varit öppna, bland annat om hur stor andel av summan som staten ska kompensera.
En ingrediens som kommit till är att man försöker gallra bort de räkningar där elpriset är lägre. Tanken är att man inte ska få kompensation om man har ett förmånligt elavtal, men använder mycket el.

Vem ska få stöd?

En sådan mekanism skulle utesluta stöd för elavtal som kostar mindre än 10 eller 15 cent per kilowattimme – men var gränsen ska gå var inte klart på torsdagseftermiddagen. Behandlingen fortsätter under torsdagskvällen.
Nya beräkningar har beställts den här veckan – och veterligen också sådana som kan ändra den självriskgräns som fastslogs före jul. Så länge de olika delarna varit rörliga rör sig andra delar också, eftersom slutsumman är fastspikad.
Kompensationen ska beräknas på elförbrukningen i november och december. I praktiken kommer den först i mars, och ska då synas som en rad på elräkningen. Staten kompenserar i sin tur elbolagen.
Samtidigt är det meningen att det tidigare bestämda elavdraget inte ska påverkas.
Elavdraget, som görs på motsvarande sätt som ett hushållsavdrag i beskattningen, ska gälla för elkonsumtionen efter årsskiftet och fram till sista april. De som inte betalar statsskatt ska kunna ansöka om motsvarande stöd via Folkpensionsanstalten.
Enligt HBL:s uppgifter är de största frågetecknen rent tekniska, medan det råder politisk enighet om att stödet ska genomföras. Ett tekniskt problem som ska lösas är hur man ska hantera personer som byter elavtal, eller personer som flyttar och vars elförbrukning förändras mellan jämförelseperioden och januari.

ANDRA LÄSER