Åklagaren yrkar på 9-12 års fängelse för förövarna i Forsbyfallet

Den rättsmedicinska obduktionen avslöjar att offret hade över 100 fysiska skador efter misshandeln.

Distriktsåklagare Satu Pomoell och specialiståklagare Yrjö Reenilä höll sina slutpläderingar i det uppmärksammade Forsbyfallet i Helsingfors tingsrätt på onsdagen.
03.03.2021 11:58 UPPDATERAD 03.03.2021 17:13
Helsingfors tingsrätt inledde på onsdagen slutpläderingarna i det uppmärksammade rättsfallet där tre vid tidpunkten 16-åriga pojkar står åtalade för mordet på en jämnårig pojke i Forsby i Helsingfors i fjol.
Åklagaren yrkar på 9-12 års fängelse för mord för de tre gärningsmännen. Det lindrigaste straffet vore 9 år och 6 månaders fängelse för en av gärningsmännen medan åklagaren yrkar på 11 respektive 12 års fängelse för de två andra förövarna.
– Skillnaderna i straffskalan bygger på gradskillnader i förövarnas våldsutövning i samband med misshandeln, säger specialiståklagare Yrjö Reenilä.
Åklagaren motiverar sitt yrkande med att alla tre samfällt har deltagit i våldsutövningen och därmed orsakat offrets död.

"Gärningen avsiktlig"

– Dådet är rått och grymt och våldet har pågått med flera olika tillhyggen under en lång tid. Våldet har orsakat stort lidande för offret som var försvarslös, säger Reenilä.
Enligt åklagaren råder det inget tvivel om förövarnas uppsåt.
– De lämnade offret liggande i parken väl medvetna om att han var i dåligt skick och att han kunde frysa ihjäl. De åtalade har varit medvetna om konsekvenserna av sina handlingar, säger Reenilä.

"Syftet inte varit att döda"

Enligt försvaret var dödsvållandet inte uppsåtligt. De åtalade medger misshandeln och dödsvållandet, men bestrider att det skulle handla om mord. En av försvarsadvokaterna uppger att det handlade om en bestraffningslek där syftet inte var att döda offret.
– Min huvudman har inte förstått allvaret och konsekvenserna av sina gärningar. Målet var inte att döda offret, säger försvarsadvokat Jarkko Jaatela.
Två av förövarna har kampsport som hobby. De har bland annat försvarat sig med att det går att slå folk i huvudet i kampsporter på tv utan att någon dör.
– Det finns spelregler i proffsboxning och kampsporter. I den här misshandeln har det inte funnits några spelregler över huvud taget, säger specialiståklagare Yrjö Reenilä.
En stor del av onsdagens slutpläderingar handlade om försvarsadvokaternas försök att tona ned den egna huvudmannens delaktighet i det våld som utspelade sig i Forsby den 4 december i fjol.
– Min huvudman har inte orsakat de dödsvållande skadorna. Han har agerat ovarsamt och gjort sig skyldig till dödsvållande, men inte mord, säger försvarsadvokat Dani Palviainen.
Palviainens huvudman har bland annat slagit offret i huvudet.
– Medbrottslighet smittar inte via luften. Min huvudman ska inte belastas för andras gärningar.
Åklagaren yrkar på 9-12 års fängelse för förövarna i Forsbyfallet. Åklagarens och försvarets slutpläderingar hölls i Helsingfors tingsrätt på onsdagen.

Förövarna skyller på varandra

Enligt åklagaren var det en av förövarna som misshandlade offret med ett metallrör. De två andra intygar att så har skett, men förövaren själv bestrider att han skulle ha använt sig av ett metallrör.
– Med tanke på de skador som offret fick är det inte sannolikt att skadorna orsakats av ett metallrör, säger försvarsadvokat Seppo Heikkilä.
Försvarets slutpläderingar avslöjade hårda meningsskiljaktigheter mellan förövarna om deras respektive roller i misshandeln.
– De två andra försöker bagatellisera sin egen andel och skyffla över ansvaret på min huvudman, säger Heikkilä.
Enligt Heikkilä kan tingsrätten inte heller utgå från att hans huvudman borde ha förstått att misshandeln kunde leda till döden.
– Vi kan inte utgå från vad min huvudman borde ha förstått, utan vad han förstod i den stunden då misshandeln pågick.

Över 100 fysiska skador

Trots att åsikterna går isär om den egna delaktigheten i misshandeln var det åtminstone en sak som var obestridlig på onsdagens slutplädering. Den rättsmedicinska obduktionen visar att offret hade fått över 100 fysiska skador av misshandeln.
Förövarna hade bland annat orsakat offret brutna revben, en skadad lunga, inre blödningar och hjärnskador som ledde till döden.
Alla tre förövare har gått med på att genomgå en sinnesundersökning. Domen i Forsbyfallet förkunnas den 24 mars, uppger Helsingfors tingsrätt. De åtalade förblir häktade fram till domen.
Om åklagarens straffanspråk omfattas av tingsrättens tre domare kommer de åtalade endast att avtjäna en tredjedel av sina fängelsedomar eftersom de inte har dömts till fängelse tidigare. Det här skulle i så fall innebära att förövarna avtjänar 3 till 4 år i fängelse för mord.
Läs också: Vilket kan straffet bli i Forsbyfallet?
Riskfaktorer återfinns hos många unga förövare – tidiga insatser viktiga
Åklagaren yrkar på 9-12 års fängelse för förövarna i Forsbyfallet. Åklagarens och försvarets slutpläderingar hölls i Helsingfors tingsrätt på onsdagen.

ANDRA LÄSER