Historisk uppgörelse om lastbilar – Torvalds "lite nöjd"

Europaparlamentet och rådet har enats om EU:s gemensamma mål för att minska lastbilarnas koldioxidutsläpp.

Nils Torvalds är rätt nöjd med den historiska uppgörelsen.
Minskningarna väntas ligga på 15 procent till år 2025 och 30 procent till 2030. Europaparlamentariker Nils Torvalds som fungerat som den liberala ALDE-gruppens förhandlare, är någorlunda nöjd.
– Vi hade långa och svåra förhandlingar och våra utgångspunkter skiljde sig rätt så mycket ifrån varandra. Trots detta lyckades vi målmedvetet arbeta oss fram till ett resultat, som är acceptabelt även om vi gärna sett lite mera ambition i målsättningarna för hur många noll- eller lågutsläppslastbilar vi har på unionens vägar under det kommande decenniet. Det här lagförslaget är den sista delen i lagstiftningsprocessen för EU:s handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen, säger Torvalds i ett pressmeddelande.
Torvalds säger att det historiska förslaget är första gången som man på unionsnivå kommit överens om gemensamma spelregler för att minska på utsläppen från den tunga trafiken. Det är ett steg i rätt riktning, trots att ambitionsnivån inte är så hög.
– Minskningen av utsläpp inom transportsektorn säkras genom en tillräcklig tillgång på fordon som uppfyller kraven på noll- och lågutsläppsfordon. Det gör även att tillverkarna har tillräckliga incitament för att utveckla och tillverka fordon med noll- eller lågutsläpp. Det vågar jag påstå att vi lyckades med i det här lagförslaget, säger Torvalds.

ANDRA LÄSER