Också små kärnkraftverk producerar avfall

10.07.2020 10:30
Ulla Klötzers insändare (HBL Debatt 6.7) är inte helt klar för mig, av två orsaker. Den handlade om "SMR-atomkraftsteknologi", men insändaren försummade att tala om vad akronymen SMR står för. På Wikipedia hittar jag SMR för Small Modular Reactor, men hellre synonymen SNR, vilket är en akronym för Small Nuclear Reactor, alltså en liten kärnkraftsdriven reaktor.
Klötzer förvillar dessutom läsaren med att kalla kärnkraft för atomkraft, vilket ingen annan gör: den kraft som binder atomerna samman kallas för kemi. Jag har förstått att Klötzers avsikt med denna vilseledande terminologi är att stämpla kärnkraften som den onda atombombskraften. Naturligtvis producerar SMR och SNR reaktorer högaktivt avfall, det är ju fråga om fissionsreaktorer.

Matts Roos,

Helsingfors

ANDRA LÄSER