Nordea: Bolåneräntorna stiger redan i vår

Redan i vår kommer tolv månades euriborränta att krypa upp över nollstrecket. Det förutspår Nordea.

Europeiska centralbanken har meddelat att man planerar en höjning av styrräntan efter sommaren 2019, om ekonomin tillåter. Men marknadsräntorna, som de flesta finländska bolån är kopplade till, kommer att stiga redan före ECB:s höjning, förutspår Nordea.
– Just nu tyder prognoserna på att de stigande räntorna börjar märkas i hushållens plånböcker från och med våren. Europeiska centralbanken väntas börja höja räntorna i slutet av nästa år, men höjningarna kommer redan på förhand att påverka bolåneräntorna, säger Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen i ett pressmeddelande.
I Finland är över 90 procent av bolånen bundna till rörliga marknadsräntor, vilket är en klart högre andel än i många andra länder. Det betyder att stigande marknadsräntor får större effekter i Finland än i många andra länder.
Vid ett lån på 120 000 euro betyder en räntehöjning med en procentenhet tiotals euro mer i månatliga lånekostnader. En uppgång med två procentenheter betyder att låntagarens månatliga kostnader ökar med över hundra euro, uppger banken.
För bostadsinvesterare innebär höjda lånekostnader att avkastningen på bostadsinvesteringarna minskar.
Enligt Nordea har bostadsmarknaden i år utvecklats svagare än väntat, med tanke på att till exempel sysselsättningen, köpkraften och konsumenternas förtroende har utvecklats positivt.
ANDRA LÄSER