Mikael Lybeck-priset till Janina Orlov

Översättaren och litteraturvetaren Janina Orlov är årets Mikael Lybeck-pristagare. Hon premieras för sina insatser för författarna och litteraturen i Finland.

Janina Orlov har under åren översatt litteratur från finska och ryska till svenska, och på så sätt gjort litteraturen från dessa litterära områden tillgänglig på svenska. Hon fungerar också som samtalsledare på litterära evenemang och innehar viktiga förtroendeuppdrag.

Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeck-pris ges för förtjänstfullt arbete och verksamhet till förmån för den finlandssvenska litteraturen. Prissumman är 5 000 euro.

”Det går inte nog att understryka hur viktiga våra översättare, forskare och professionella läsare och samtalsledare är för litteraturen och samhället – dessa viktiga länkar mellan olika kulturer och människor. Just nu är det kanske viktigare än någonsin att vi inte isolerar oss kulturellt och att vi ger utrymme för dessa perspektivvidgare", sa ordförande Hannele Mikaela Taivassalo när priset delades ut på föreningens årsfest i helgen.

ANDRA LÄSER