Kårkullas sista år går på minus – medlemskommunerna får komma till undsättning

I slutändan är det medlemskommunerna som får skjuta till medel för att få balans i samkommunen Kårkullas sista bokslut. 

Kårkullas lokaler, verksamhet och personal flyttas över till välfärdsområdet från årsskiftet. Klienterna ska inte behöva märka någon skillnad.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
11.11.2022 11:52 UPPDATERAD 11.11.2022 11:53
Ännu i juni trodde man inom Kårkulla på ett plusresultat för år 2022.
– Men nu när vi har uppgifterna klara för årets första nio månader kan vi konstatera att det blir ett minus, som sätts till det ackumulerade underskottet från tidigare år, säger samkommunsdirektör Otto Ilmonen.
– De senaste åren, coronaåren, har varit svåra. Som samkommun har vi inte kunnat få några coronaunderstöd. Det sista året har det varit svårt att anställa personal, vilket har lett till att vi har fått betala mer än beräknat i lön då vår personal har fått jobba mycket extra.

ANDRA LÄSER