Daghemspersonal behöver få ändamålsenlig utrustning i sitt arbete

14.12.2021 14:15
Inom mansdominerade yrken är det i regel arbetsgivaren som bekostar arbetsklädseln. I regel tas det för givet att arbetsgivaren bekostar lämpliga kläder till arbetarna, eftersom klädesplaggen utsätts för hårt slitage i de vardagliga sysslorna. Dylika argument som förespråkar att arbetskläder borde bekostas av arbetsgivaren, gäller även personal inom småbarnspedagogiken.
Daghemspersonalens kläder slits anmärkningsvärt snabbt och behöver vara anpassade efter dessa arbetsförhållanden. Därutöver behöver personalen även kunna arbeta i kallt och ruskigt väder längre tider utan att tvingas gå in när det blir för kallt. Lönen inom branschen är inte så hög att personalen själv kan förutsättas bekosta plagg för varierande väderförhållanden samt nya arbetskläder efterhand de slits.
Har vi inte råd att erbjuda en lämplig arbetsmiljö samt goda anställningsförhållanden till personalen inom småbarnspedagogiken? I dagsläget har vi inte råd att förlora kunnig personal på så här lösa grunder. Vi behöver större insatser för att behålla både svensk- och finskspråkig personal inom småbarnspedagogiken. Vårt samhälle kommer att ha svårt att upprätthålla den förvärvsgrad vi har om inte daghemmen har ändamålsenliga förutsättningar att ta hand om våra allra minsta invånare. Och som vi alla känner till behöver förvärvsgraden i Finland öka.
Utöver nödvändiga lönehöjningar behöver även förbättringar göras inom arbetsmiljön för personal inom småbarnspedagogiken som till exempel att arbetsgivaren skulle bekosta personalens ytterkläder för höst och vinter. Detta görs redan i dag bland annat i Uppsala kommun. En fördelaktig följd av detta förslag är ökad trygghet för barnen, personalen samt för föräldrarna, då personalen med största sannolikhet blir mer bestående.
Vi har inte råd att fortsätta med denna arbetsgivarpolitik inom kommunerna. Större insatser behövs för att kunna behålla vår personal inom småbarnspedagogiken.

Veera Florica Rajala,

småbarnsförälder, Helsingfors,

Mari Holopainen,

riksdagsledamot, stadsfullmäktig (De Gröna), Helsingfors

ANDRA LÄSER