Kräftsäsongen inleds nästa vecka – i år extra svårt att förutspå fångsten

Kräftsäsongen pågår från och med den 21 juli fram till den 31 oktober.

I Finland fiskas både flodkräfta och signalkräfta.
Vid lunchtid på onsdag, den 21 juli, inleds årets kräftsäsong.
Fram till midsommar hade säsongen alla möjligheter att bli bra, till och med bättre än genomsnittet, säger Naturresursinstitutet Lukes forskare Jouni Tulonen.
På grund av den senaste tidens värmebölja finns ändå nu en risk för att kräftorna inte är så rörliga, vilket kan påverka fångsten negativt.
– Det är alltid svårt att förutspå, men i år har det varit extra svårt på grund av detta. Dock behöver liten fångst i början inte betyda att hela säsongen blir lika. Kräftorna blir mer rörliga så fort vattnet svalnar, säger Tulonen.
Enligt Tulonen råder det ändå ingen brist på kräftdjur. Efter fjolårets säsong återstod det en normal mängd av kräftor i vattnen, och det betyder en relativt normal kräftsäsong i år.
Kräftsäsongen pågår fram till den 31 oktober.
För att fiska kräftor behövs i Finland alltid vattenägarens tillstånd. Dessutom måste 18–64-åringar betala en fiskevårdsavgift.

ANDRA LÄSER