SFP tillbaka vid makten: Det här är ingen vänsterregering

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson försvarar helhjärtat partiets beslut att gå med i regeringen. – Hade vi stannat utanför kunde man fråga sig vad vår mission skulle vara i finländsk politik, säger hon.

Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist tillträdde på torsdagen som ministrar i Antti Rinnes regering. Henriksson säger att det är fel att tala om en vänsterregering och att programmet innehåller mycket som SFP talade för inför valet.
Anna-Maja Henriksson sade det när regeringsprogrammet offentliggjordes i måndags och hon upprepade det när regeringen tillträdde på torsdagen:
– SFP är tillbaka i regeringen.
I HBL:s spalter har det debatterats flitigt om SFP ska vara med i en "vänstervriden" regering. Anna-Maja Henriksson, precis utnämnd till justitieminister, avfärdar hela frågeställningen.
– Det är fel att säga att det här skulle vara en vänsterregering. Här finns partier från vänster till mitten och till SFP som ligger lite till höger om mitten.
Henriksson hänvisar till regeringsprogrammet som bland annat vill höja sysselsättningen, underlätta för småföretag att göra en första rekrytering, satsa mer på forskning, utveckling och innovationer och satsa mer på miljöteknik.
– Då man tittar på allt det här plus allt det som stärker det svensk- och tvåspråkiga Finland så vet jag inte med vilka motiveringar SFP skulle bli utanför. Det här är ett program som innehåller typisk mittenpolitik. Välfärden ska också skapas, säger hon.
Henriksson tillägger att regeringsprogrammet är betydligt liberalare än den politik den förra regeringen förde.
– Det handlar också om synen på invandringen och hur man vill förkorta tiden för behandling av arbetstillstånd för människor som vill komma hit och jobba. Man vill också tillåta asylsökande som fått negativa beslut att jobba om de redan haft arbete.
Efter fyra år i opposition hade SFP inga skäl att ställa sig utanför i ytterligare en period, resonerar Henriksson.
– Hade vi gjort det kunde man fråga sig vad vår mission skulle vara i finländsk politik. Väldigt mycket av det som står i regeringsprogrammet är exakt vad vi talat för inför riksdagsvalet. Det är bara att jämföra.

ANDRA LÄSER