Självmorden i Finland har nästan halverats sedan 90-talet – toppar ändå statistiken i Norden

Det behövs ett program för att förebygga självmord i Finland, säger Marena Kukkonen, chef för Centret för förebyggande av självmord.

Självmorden bland unga har inte minskat, trots att självmorden minskar överlag.
På torsdagsmorgonen skrev Yle att myten om Finlands dystra självmordsstatistik inte stämmer, eftersom Finland ligger ganska nära EU-medeltalet. Enligt Marena Kukkonen, chef för Centret för förebyggande av självmord, är situationen i Finland inte värst i Europa, men självmorden bland unga är ändå speciellt oroande.
– Vi är på väg mot ett bättre håll och antalet självmord har nästan halverats sedan 90-talet, men när det gäller självmord bland unga så syns ingen positiv utveckling. Självmorden har framför allt minskat bland medelålders män, säger Kukkonen.
Kukkonen säger att den positiva utvecklingen kan bero på att kunskapen kring självmord har ökat och att vården har blivit bättre. Självmord är ändå alltjämt vanligare i Finland än i de andra nordiska länderna.
– Vi gör fortfarande mindre för att förebygga självmord än vad de andra nordiska länderna gör.
Enligt Kukkonen dör det fortfarande tre gånger fler genom självmord än det dör i trafiken. År 2016 beviljade staten 300 000 euro för att förbereda ett program för att förebygga självmord, men Kukkonen vet inte vad som hände med programmet.
– Det finns program för att förebygga självmord i 28 länder, men ännu inte i Finland.
Uppdatering: Finland har en strategi för att förebygga självmord från nittiotalet, men den anses vara föråldrad.
Det skulle behövas mer kunskap om självmord bland vårdpersonal för att kunna identifiera riskerna i tid och Kukkonen säger att det också måste bli enklare att snabbt få hjälp.
– Situationer kan förändras väldigt snabbt och då ska man inte behöva köa för att få stöd.
Att begränsa tillgången till vapen kan också vara en effektiv förebyggande metod.
– I Indien har de fått positiva resultat efter att de började låsa in insektsgifter till natten och i Finland finns till exempel väldigt mycket jaktvapen som borde förvaras säkrare.
Kukkonen lyfter också fram vikten av stöd till anhöriga, eftersom flera närstående kan bli traumatiserade på grund av självmord eller självmordsförsök.
Enligt Kukkonen kan också andra än vårdpersonal hjälpa personer som har självdestruktiva tankar.
– Vem som helst kan försöka diskutera saken om de oroar sig för någon. Redan att tala om det kan hjälpa. Också om man kanske inte kan lösa allting så upplever personen att den inte är ensam, säger Kukkonen.
Artikeln har korrigerats den 27.7. Tidigare påstods felaktigt i artikeln att självmorden bland unga inte har minskat. Självmorden bland unga har ändå minskat i samma grad som bland andra åldersgrupper, enligt Statistikcentralens siffror.
ANDRA LÄSER