Insändare: Finland släpper aldrig in Rysslands armé

23.11.2022 15:16
Med anledning av Eeva-Maija Viljos insändare om Finland och Ryssland (HBL 19.11) vill jag berätta att jag 1996 i London vid en konferensmiddag råkade sitta bredvid frun till den ryska ministern Viktor Mihailov. Arrangörerna visste att jag kunde lite ryska. I ett skede sade hon att även Finland väl en gång var del av det ryska riket. Det var en prövning att på min ryska förklara för ministerfrun, att nej: Finland var i århundraden ett storfurstendöme där storfursten var den svenska kungen eller den ryska tsaren. Vi hade egna lagar, egna ämbetsmän och eget språk. Men när ni valde Lenin som tsar valde vi en egen president.
Mihailovs familj var för övrigt karelare från Tverregionen som han i sina memoarer prisar som en behaglig miljö.
Jag var ofta den enda från Finland på internationella kärnkraftsmöten och valdes därför till exempel till ordförande för den stora bränslekommittéen i World Nuclear Association. Det betydde medlemskap i styrgruppen och i engelsk stil bordsplacering vid ”Top Table” på middagen, där prominenta föredragshållare satt med styrgruppen och fruar. Således satt min fru vid Viktor Mihailov.
I USA råkade jag på Reagananhängare som beskyllde Finland för att ha en pakt med Sovjets armé som får komma till Finland. Nej! Vi hade ett separat krig med Sovjet­unionen och ingick en separatfred 1944, med lite konstiga paragrafer. Men vi kommer aldrig att släppa deras armé hit!
Ilkka Mikkola, diplomingenjör, Esbo

ANDRA LÄSER