När statskuppen var nära

Lapporörelsens skjutsning av presidentparet Ståhlberg till Sovjetgränsen 1930 levandegörs och förklaras i en ny podcastserie.

När president K.J. Ståhlberg med fru Ester återvände till Helsingfors med tåg efter skjutsningen 1930 möttes de av blommor.

Finlandsvenska krimpodden: Presidenten är kidnappad! finns på Yle Arenan, radioversionen sänds i Yle Vega 28.10 kl. 9.15, 3.11 kl. 18.05 och 7.11 kl. 22.50.

Svenska Yle spottar ur sig dokumentära podcastserier i en välkommen ström, och det senaste bidraget är Mikaela Weurlanders Presidenten är kidnappad! Det handlar om skjutsningen av president K.J. Ståhlberg med hustru mot sovjetiska gränsen, en händelse som kallats den största politiska skandalen i Finlands historia.
Det här är en händelse som nämns i historieböckerna, men det kan krävas en gestaltning för att man ska förstå händelsen på ett djupare plan. Och framför allt förstå allvaret i det hela, och situationen i landet vid den här tiden, som bara ligger knappt 90 år bort. Mellan maj och oktober 1930 utförde dåtidens högerextremister 250 kidnappningar av politiska motståndare i landet. Misshandel ingick ofta i behandlingen, och några offer till och med dog. Det kan kännas obegripligt att något i den omfattningen kunde pågå, dessutom utan att rättsväsendet ingrep ordentligt.
Vad handlade det hela om? Podcasten ger svaret genom att göra skjutsningen av presidentparet till en tredelad berättelse, med dramaturghjälp av Are Nikkinen. Det här är möjligt tack vare presidentfrun och författaren Ester Ståhlbergs dagboksanteckningar där hon med litterär penna redogör för skeendena, och sina tankar och reaktioner under bilfärden, den där ödesdigra morgonen den 14 oktober 1930 då hon och hennes man möter en mörkgrön Chevrolet under sin morgonpromenad på Brändö i Helsingfors. När två män lyfter in presidenten i bilen insisterar även Ester på att följa med. Därefter följer en 700 kilometer lång bilfärd under vapenhot och smädelser mot Joensuu med omvägar via olika orter.
Om Ester Ståhlbergs anteckningar utgör själva berättelsestommen, ger en intervju med historikern Aapo Roselius bakgrund och sammanhang. Finland stod vid randen till en statskupp vid den här tiden, och hade kaparna fått som de velat hade landet blivit en diktatur. Därtill ingår material som även ger ett kaparperspektiv: en inspelad intervju med bilens chaufför Jukka Janné gjord av en annan högeraktivist i mitten av femtiotalet.
En 45 minuter lång radiodokumentärversion av den totalt drygt nittio minuter långa podcastserien kommer att sändas nästa helg.
ANDRA LÄSER