Prästen Kent Wisti: "Jag vill att människor blir glada och bekräftade"

Den svenska prästen och tecknaren Kent Wisti har "roastat" Gud tillsammans med komikern Magnus Betnér. – Det vi roastade var våra egna gudsbilder, säger Wisti som besöker Mariehamn för att tala om kyrkans ängslighet och att kunna skratta åt sig själv.

Kent Wisti förutspår att både Svenska kyrkan och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är borta om 100 år. "Det är Predikaren rakt av: allt har sin tid", säger han.
Humor, kyrkans ängslighet och vikten av att kunna skratta åt sig själv – det är vad Kent Wisti, präst i Svenska kyrkan och känd debattör och satirtecknare, vill lyfta fram när han gästar Borgå stifts kyrkodagar i Mariehamn i helgen.
Med sig har han sin utställning Kyss, som innehåller erotiska teckningar inspirerade av Höga visan i Bibeln.
–  Höga visan är ett feministiskt fredsmanifest, säger han.
Kent Wisti arbetar sedan 2017 som stiftsadjunkt för mission i Lunds stift. Men den missionen handlar inte om att vinna själar i länder långt borta.
– Det handlar om kyrkans plats i samhällsdebatten och kulturen i Sverige, säger han.

Talar om humor

På kyrkodagarna tänker han tala om humor, kyrkans ängslighet och vikten av att kunna skratta åt sig själv.
– Jag kommer också in på religion och tro som en konstnärlig disciplin. Allt hade blivit så mycket lättare i världen om vi sett religionen som en konstnärlig disciplin.
Han ser fram emot att kunna visa sin utställning Kyss, med erotiska teckningar baserade på Höga visan.
– Poeten Maria Küchen har skrivit texterna. Det är utpräglad erotik i text och bild, men det är bara formen. Höga visan är egentligen ett feministiskt fredsmanifest.
Utställningen har visats i ett femtiotal kyrkor i Sverige, inklusive Uppsala domkyrka.

När du talar om "kyrkans ängslighet", vad menar du då?

– Jag talar om Svenska kyrkans ängslighet, som jag tror har att göra med en skev självbild. Vi tror fortfarande vi är en statskyrka och en överhet, fast vi egentligen är perifera i samhället. Samtidigt är Gud inte perifer i människors liv.

Samfunden dör, men inte kyrkan

Han ser en stor risk för att kyrkan blir museal.
– För mig handlar begreppet kyrka inte om samfunden, utan om kyrkan där Gudsriket bryter igenom. Om 100 år finns inte kyrkan längre, inte Svenska kyrkan och inte den evangelisk-lutherska i Finland. Det är jättebra. Vi pratar om vetekornets lag: att saker dör och återuppstår.
Kent Wisti är alltså osentimental när det gäller kyrkan som organisation.
– Kyrkliga samfund kommer att dö, men det som vi teologiskt kallar för kyrka: det är evigt. I stället behöver kyrkan inse sin egen förgänglighet och faktiskt se till att vara kyrka här och nu.
Kent Wisti lade fram dessa tankar i en debattartikel för fem år sedan.
– Det är lite ovana tankar som kan väcka aggression. Men sedan inser de flesta friheten i det. Det är Gudsriket vi bygger, inte en kyrklig organisation. Människors längtan efter andlighet och Guds närvaro kommer alltid att finnas.

Hur förhåller sig detta till din syn på religion som en konstnärlig disciplin?

– Allt hittar sina vägar, även kulturlivet. Det var en som skrev till mig i stor sorg och frågade: vem ska förvalta den gregorianska sången? Men även konstnärliga uttryck kommer och går. Om 200-300 år kanske ingen minns den gregorianska sången. Det måste finnas storartade konstnärliga uttryck som har fallit i glömska, fler än de vi känner till i dag. Det är Predikaren rakt av: allt har sin tid.

Gud i råbarkad ståuppkomik

Enligt Kent Wisti finns Gud inte bara i den kyrkliga kulturen. Den kan finnas i exempelvis ståuppkomiken.
– De flesta ståuppkomiker har en profetisk gåva, även de mest råbarkade.
Han berättar om när han och ståuppkomikern Magnus Betnér gjorde en så kallad "roast" - ett slags kritisk-humoristisk avklädning - av Gud för tio år sedan.
– Det är ett tilltal utanför det förväntade, men det finns en själavård i det. Biskop Lennart Koskinen talade för Gud. Det vi roastade var inte Gud utan våra egna gudsbilder, av en maktfullkomlig, patriarkal, moralistisk och hämndlysten Gud. Som ett "fuck you" till den förkvävande gudsbilden.
Kent Wisti betonar att han inte vill göra någon arg eller ledsen när han debatterar.
– I så fall är det ett misslyckande för mig. Jag vill att människor ska bli glada och känna sig bekräftade.
Och så ser han fram emot att komma till Åland, för första gången.
– Jag har en fix idé om att jag älskar Åland och ska flytta dit. Det känns så i kroppen.

Kent Wisti på kyrkodagarna

Den 12-14 november ordnas kyrkodagar för Borgå stift i Alandica i Mariehamn.
Kent Wisti medverkar tillsammans med några åländska författare på fredag kväll i St. Görans kyrka kl. 22.00 med uppläsning ur sin egen bok Svartgrundet.
Han deltar också på lördag kl. 9.00 i ett samtal med Katarina Gäddnäs i Alandica, om att som kristen kunna skratta åt sig själv, sin tro och sin kyrka väcker stor tillit hos de som hör skrattet.
Hans utställning Kyss visas i Alandica under kyrkodagarna.
Kent Wisti har två katter. De heter Runeberg och Mannerheim.

ANDRA LÄSER