Kan även ljudböcker bli föremål för litteraturkritik?

Projektet "Den lyssnande kritiken" diskuterade ljudboken och litteraturkritikens relation i Stockholm i helgen. Förläggaren och Kritikbyrå-aktiva Hanna Ylöstalo ser inspirerande möjligheter i att uppgradera ljudboken till konstverk i egen rätt.

Den lyssnande kritikern är en experimentserie på fyra delar som avslutades med en konferens i Stockholm.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
19.09.2022 18:32
I lördags anordnades en konferens om ljudbokens produktion, distribution och estetik i Stockholm, som avslutning på projektet “Den lyssnande kritiken”. Projektet, som arrangeras av svenska Kritiklabbet, har under året ordnat fyra olika “experiment” där man undersökt ljudboken ur olika perspektiv för att fundera på hur ljudbokens roll i litteraturkritiken kunde se ut.

ANDRA LÄSER