Alla vägar får ett pris

Med rekordfart vill kommunikationsminister Anne Berner nu införa allmänna vägavgifter i stället för bil- och bränsleskatter. Inte skatt på hårt belastade motorvägar som ute i Europa, utan faktiskt en årlig avgiftsbelagd licens för att få köra på allmän väg.

18.01.2017 15:20 UPPDATERAD 18.01.2017 15:27
Den ända från början allmänt hatade idén om GPS-sändare i alla bilar har nu halkat en bit ner på kommunikationsminister Anne Berners lista över saker hon tänker ändra på inom vägtrafiksektorn. Det är bra att förnuftet segrar efter massiva protester - och antagligen några komprimerade rapporter från sakkunniga om vilka problem det skulle bli att forcera en sådan utveckling. Tekniken använder vi ju redan i bilens navigator, men det betyder inte att den ska användas byråkratstyrt för att hålla ständig koll på var vi finns. Däremot inser många bilister vikten av att en bil automatiskt kan meddela var den står för att få hjälp efter en trafikolycka. Den tekniken införs successivt i nya bilar från och med i år, och ingen har klagat över det.
Att Finland enligt förslaget skulle slopa bilskatten, sänka fordonsskatten och bränsleskatten, men å andra sidan sätta en prislapp på väganvändningen är en nyhet som väcker väldigt kaotiska känslor.
Framför allt kan man undra över vad som blir bättre med det nya systemet som gör bilismen 1,6 miljarder billigare för att sedan göra den minst lika mycket dyrare genom vägavgifter.
Bilsektorn har betalat enorma summor till staten alla år sedan den "tillfälliga" bilskatten infördes 1958, och av den totalsumman kunde man för länge sedan ha använt en realistisk del årligen till att hålla vägnätet i skick. Då skulle vi bara ha fortsatt muttra om höga bilpriser och hög bränsleskatt, men vi skulle redan ha säkra vägar och broar som håller också för tyngre trafik.
När kommunikationsminister Anne Berner (C) nu presenterar utredningen på riktigt klarnar det om hela texten faktiskt läckte till YLE under onsdagen, eller om det ännu finns överraskningar.
En bolagisering av alla vägar skulle innebära en radikal förändring i ett samhälle där starka krafter nu verkar för privatisering av allt som tänkas kan, och en snabb nedmontering av "det allmänna".
En årsavgift på 539 euro anges som snittnivå, men bilens utsläpp skulle också inverka på summan. Trafiknätsbolaget skulle sälja rättigheterna att använda landets vägar med bistånd av privata operatörer.
Den kilometerbaserade vägtaxan är inte begravd, inte heller gps-tekniken. De har bara halkat längre ner på listan. Förutom alla andra farohågor förslaget väcker är också själva tidtabellen väldigt forcerad. Början av år 2018 är om ett år.

ANDRA LÄSER