Svenska Yle: Vasa centralsjukhus i spetsen inom cancervården

Gentestning är ett av de områden där centralsjukhuset i Vasa visar framfötterna, uppger Svenska Yle.

Vid Vasa centralsjukhus hoppas man inom kort få en professor i radiologi. Det skulle ytterligare bidra till att cancervården utvecklas, skriver Svenska Yle.
Vasa centralsjukhus ligger nationellt i framkanten bland annat i fråga om gentestning kopplad till cancervård.
Exempelvis driver man ett pilotprojekt i samarbete med geriatriken där man testar äldre patienter för att hitta de patienter som reagerar väldigt kraftigt på cellgifter, skriver Svenska Yle.
Ett annat område där centralsjukhuset går i spetsen bland centralsjukhusen är strålbehandling. Tack vare ett nytt schema kan behandlingstiden förkortas för en del patienter.
Behandlingstiden för vissa bröstcancerpatienter har kunnat förkortas från femton till fem behandlingar och för en del prostatacancerpatienter räcker sju i stället för femton-sexton behandlingar.

ANDRA LÄSER