Dra inte in små hållplatser på Hangö udd

02.05.2022 15:15
Nylands förbund publicerade nyligen en rapport där man tar upp olika scenarier för persontrafikens framtid på Hangöbanan och kustbanan. Jag vill gärna tro att förbundet verkligen bryr sig om Nylands framtida utveckling, men vissa delar av innehållet i rapporten pekar på att detta inte riktigt stämmer. Rapportens problem har nästan helt och hållet att göra med hur man ger ett par väldigt korkade och ogrundade argument som stöd för att stänga hållplatserna i Skogby och Sandö på Hangö udd.
Inledningsvis måste det påpekas att rapporten totalt ignorerat att det i Skogby har byggts en ny och förlängd plattform för tågen. Ifall hållplatsen stänger är det ju totalt bortkastade pengar, och att slösa resurser på detta sätt är verkligen inte hållbart. På sin hemsida påstår Nylands förbund att man arbetar för ett hållbart Nyland, så att avsluta trafiken till Skogby går tvärt emot förbundets egna mål.
Det centrala argumentet är att båda hållplatserna har väldigt få passagerare och att det skulle vara större nytta för hela regionen ifall tågen inte längre stannade i byarna. Det här påståendet är så dumt att jag måste ifrågasätta de inblandades kompetens för att de valt att skriva något sådant i vad som ska vara en seriös utredning. Ifall hållplatserna stängde skulle resan mellan Hangö och Karis förkortas med ungefär fyra minuter. Förbundet hävdar att siffran är sju minuter, men förklaringen till varför talet inte stämmer överens med verkligheten är nog alldeles för teknisk och tråkig för att ta med här.
Bekymret är att rapporten försöker göra det låga passagerarantalet i byarna till ett problem. Men det som verkligen hade varit ett problem är ju ifall trafiken till hållplatserna avslutades. En bättre idé hade ju varit att i stället utnyttja det vi redan har. Runt hållplatserna finns det mycket oanvänd mark som det kunde byggas bostäder på. Genom att locka pendlare till trakten skulle både hållplatsernas passagerarantal öka och ge Raseborg och Hangö fler skattebetalare. Sådana här morötter fungerar bevisligen: stationen Henna i Orimattila byggdes i praktiken mitt ute i ingenstans, och sedan dess har folk flyttat till den påbörjade stationsbyn och servicen håller långsamt på att öka. Bland annat finns här ett daghem, men dock ännu ingen butik. Det här är ett mycket bättre sätt att sköta regionalplanering på, och att rapporten inte ens tar upp den här möjligheten får mig att tro att man inte riktigt anlitade rätt personer för att skriva texten.
Ifall man på allvar vill sträva efter att ha ett hållbart samhälle är det aldrig en bra idé att försämra landsbygdens serviceutbud. Just detta verkar Nylands förbund inte förstå – det gynnar inte någon i landskapet att landsbygden ignoreras och att all service flyttar till städerna, eftersom det går emot målen med social hållbarhet.
Jag önskar att Nylands förbund redigerade sin rapport och publicerade den på nytt, för i grunden är den utredningen ett väldigt viktigt redskap för beslutsfattare i Västnyland. Ifall VR verkligen väljer att avsluta trafiken till Skogby och Sandö har Nylands service objektivt försämrats, och därmed har Nylands förbund tagit ett stort steg bakåt från sina slutgiltiga mål.

Leo Kolev,

Vanda