Finskt företag med svensk vd börsnoteras i Stockholm

Börsbolaget Cramo knoppar av sin verksamhet för modulbyggnader, Adapteo, och noterar den nu på Stockholmsbörsen. – På det sättet får vi två tydligt fokuserade verksamheter, säger Philip Isell Lind af Hageby, vd för Adapteo.

I Adapteos ledningsgrupp sitter både finländare och svenskar. Några skillnader i företagskultur säger sig Philip Isell Lind af Hageby inte ha upplevt inom bolaget.
När inflyttningen till städerna accelererar uppstår ofta oförutsedda utrymmesbehov i skolor, daghem och på äldreboende. Detsamma gäller då ett företag får en stor beställning och snabbt ska nyanställa, eller om en lokal oväntat måste tömmas på grund av mögel- eller liknande problem.

ANDRA LÄSER