Antalet svenskspråkiga förutspås minska i Esbo under de närmaste nio åren

Esbo stad har gett ut en ny befolkningsprognos som visar att stadens svenskspråkiga invånare blir något färre under de kommande åren.

I början av 2018 hade Esbo sammanlagt 20 077 svenskspråkiga invånare medan den färska befolkningsprognosen förutser att antalet kommer att ligga vid 19 570 i början av 2027, alltså om nio år. Motsvarande minskar de svenskspråkiga kommuninvånarnas proportionella andel från 7,2 procent till 6,1 procent.
Enligt prognosen ökar antalet svenskspråkiga mest i Hagalund och Köklax medan i Gamla Esbo, Esboviken och i Mattby minskar antalet svenskspråkiga invånare allra mest.

ANDRA LÄSER