Svensk ekonomiprofessor: Marins regering har ingen finanspolitisk plan för framtiden

Finland står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och underskott i statsbudgeten. Att öka de offentliga utgifterna som regeringen har aviserat är fel väg att gå. Det menar svenska ekonomiprofessorn Lars Calmfors, som uttrycker oro för att problemen inte tas på tillräckligt allvar.

Regeringen Marin har ingen plan för hur de finanspolitiska problemen ska hanteras, säger Lars Calmfors, svensk expert på offentlig ekonomi.
06.02.2020 10:37 UPPDATERAD 06.02.2020 14:38
För en vecka sedan höll Lars Calmfors ett anförande i Helsingfors när Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (Talouspolitiikan arviointineuvosto) presenterade sin senaste rapport. Och i stora drag håller han med rådet i dess slutsatser – Finland står inför stora offentligfinansiella problem på sikt.
– Jag tycker man kan vara kritisk mot den nya regeringen. Den borde ha fokuserat mer på att få ner budgetunderskotten i stället för den expansiva politik som nu förs. De offentliga finanserna i Finland behöver stärkas, säger Lars Calmfors.

ANDRA LÄSER