Orsaken har klarnat – därför dog valrossen Stena

Svälten och stressen blev valrossen Stenas död.

Det var första gången en valross påträffats vid den finländska kusten.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
09.11.2022 14:12 UPPDATERAD 09.11.2022 14:24
Valrossen Stenas sannolika dödsorsak var akut, rytmstörningsbaserad hjärtsvikt som orsakades av svält, svagt allmäntillstånd och stress. Detta ledde till hjärtstillestånd hos djuret, meddelar Livsmedelsverket som slutfört sin undersökning. 
Utifrån undersökningen går det inte att varken bevisa eller utesluta att de läkemedel som användes för anestesin bidragit till hjärtsvikten, skriver Livsmedelsverket.
I valrossens organ konstaterades även små förändringar som kan härledas till åldrande, till exempel godartade tumörer, men dessa hade inte någon större betydelse. Djurets svaga allmäntillstånd kan också ha exponerat djuret för magsår och inflammationer.

Valrossen Stena, diagnoser:

  • Svält
  • Uttorkning (dehydration)
  • Akut hjärtsvikt
  • Urinblåseinflammation (cystit), orsak colibakterie (Escherichia coli)
  • Magsår
  • Löss (valrosslus, Antarctophthirus trichechi)
  • Godartad tumör i bisköldkörteln (adenom)
  • Godartad fettsvulst (fibrolipom)
  • Inflammation av ögats åderhinna (uveit)
Källa: Livsmedelsverket
Mitokondriellt DNA som isolerades från valrossen pekar på att honan troligen kom från Europas arktiska områden. 
Stena vägde 597 kg och hon påträffades i Kotka i slutet av juli i svagt skick. Hon dog nedsövd under transport.  Valrossen var mycket mager och dess ryggrad och höftben syntes klart under huden. Fettlagren var förbrukade och det fanns inte heller något fett kring de inre organen, enligt utlåtandet.
Konserveringen av valrossen pågår och djuret kommer troligen att vara klart att ställas ut för allmänheten hösten 2023.
Valrossen Stenas skalle ligger på verkstadsbord på Naturhistoriska museet i Helsingfors.

ANDRA LÄSER