Tonsättarpris till Cecilia Damström

Cecilia Damström har vunnit första pris i Linköpings Studentsångares internationella kompositionstävling för kvinnliga tonsättare.

De tre finalisterna: Cecilia Damström, Laura Stevens och Maria Löfberg.
Cecilia Damström, 27, tog hem första pris och en prissumma om 50 000 kronor för sitt verk At Teasdale’s till en text av Sara Teasdale.
"För en konstnärlig och genomkomponerad svit i tre satser som kongenialt tolkar och förmedlar Sara Teasdales sparsmakade och uttrycksfulla texter. Tonsättaren tillvaratar manskörsinstrumentets stora klangrikedom och variationsmöjligheter med påtaglig känsla för mansröstens förutsättningar", lyder juryns motivering.
ANDRA LÄSER