Ur en obändig längtan efter skönhet

Åbo konstmuseum presenterar under hösten Birger Kaipiainen i stort format. Det är en fest som sträcker sig över fyra årtionden av ett arbete där drivkraften var längtan efter skönhet; en, som det verkar, medfödd längtan bort från den triviala verkligheten till konstens sfärer.

En samling arbeten av Birger Kaipiainen från olika årtionden.
Vem var Birger Kaipiainen, den främmande fågeln inom den finländska formgivningen vars signum länge var den rena formen fri från ornamentik och fantasieggande detaljer? Många torde koppla honom till arabiaservisen Paradis från slutet av 1960-talet. Så keramiker han var utmärkte han sig mera som bildkonstnär än som formgivare och gjorde, lite överraskande, sitt livsverk inom storindustrin: Arabia, som vid tidpunkten satsade hårt på konstindustri, plockade honom från Centralskolan för konstflit där han utexaminerades 1937.
ANDRA LÄSER