Skjut alla vargar!

Att det skall finnas vargstammar i södra, sydvästra och västra Finland är ett beslut som verkligen är både oekonomiskt och oekologiskt.

Sirpa Thessler (HBL 9.11) på Luke beklagar sig över att folk inte inser nyttan med att studera hur vargar beter sig närmare befolkningen. Nej – den nyttan får ju främst "vargmaffian", det vill säga forskarna, radiohalsbandstillverkarna, skadeståndshandläggarna, informatörerna med flera som för sitt levebröd eller sin hobby behöver vargen. Största delen av den övriga befolkningen vill inte ha vargar i sin närhet.
Själva grundfrågan är ju varför det över huvud taget skall finnas varg i vårt lands bebodda och brukade områden. Där mänsklig bebyggelse har brett ut sig och åkrar röjts, där man har husdjur ute, där barn och äldre rör sig längs vägar och i skogar passar vilda och farliga djur inte längre in. Och det har faktiskt gått mycket bra i över hundra år utan vargar.
Miljöproblemen på jorden och mänsklighetens utmaningar är enorma: klimatuppvärmning, hotande råvarubrist, plast och andra föroreningar i havet för att nämna några. Där finns det mycket att ta i och försöka råda bot på. Från naturens synpunkt vore det ju faktiskt bäst om människan inte alls hade etablerat sig på jordklotet, men nu finns hon och borde sköta sin livsmiljö så att hon själv kan leva här framdeles. Att i denna situation ställa ett rovdjur före människan och låta det uppstå nya vargrevir där människor bor är däremot kontraproduktivt; det ökar kostnaderna och belastningen på miljön.
Att det skall finnas vargstammar i södra, sydvästra och västra Finland är ett beslut som verkligen är både oekonomiskt och oekologiskt. Det enda rationella vore att skjuta alla vargar i vårt land och därefter hålla vargen borta genom fri jakt. Då hade vi den situation som rådde under största delen av 1900-talet. Varför odla oändliga konflikter och problem när det finns en lösning. Till exempel i Belgien, EU:s hemland, finns inga kringströvande vargar.
Jag väntar mig inte att De gröna, trots påstötningar till ledande personer, skulle medge att det var ett misstag att låta vargen åter breda ut sig i Finland. Men SFP borde ta i med kraft och göra vargen till ett av diskussionsämnena inför valet. Frågan är för viktig för att överlåtas åt "experterna".

Jan-Erik Ingvall

Helsingfors

ANDRA LÄSER