Insändare: Vad är sann marknadsföring?

14.03.2023 16:16
Mattillverkaren Snellman prickas för falsk marknadsföring av Livsmedelsverket. I reklamen visades en bonde tillsammans med en gris. Bonden krafsar grisen bak örat och delar sin smörgås med den. Detta ansågs inte motsvara verkligheten och därför inte godtagbart i marknadsföringen.
Så med andra ord är det okej i reklam att bilar flyger, leksaker talar och bantningspiller gör en framgångsrik, men man får inte ge sken av att en djurproducent bryr sig om sina djur?
Det håller på att bli synnerligen problematiskt att myndigheter ideligen tillåter att djurproduktion lyfts fram i dålig dager och nu också förbjuder en positiv bild. Djurgårdar är redan på knä på grund av höjda energikostnader och utebliven stödutbetalning för 2023. Att då skuldbelägga via en andra part att djurhållningen överlag skulle vara undermålig gör inte situationen bättre.
Ytterligare känns motiveringen luddig till att Snellmans nog får fortsätta med sin kampanj där djurens välfärd lyfts fram eftersom termen djurens välfärd inte finns definierad i djurskyddslagen enligt Livsmedelsverket. Om man läser djurskyddslagen från 1996, som gäller tills den nya lagen träder i kraft, står det skrivet redan i andra meningen: ”Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.” Om djurskyddslagen enbart skulle verka för att djurplågeri förhindras men inte för djurens välfärd, skulle den i mitt tycke vara en misslyckad lag, både den kommande och den gamla.
Problemet ur min synvinkel är alltså grunderna till varför reklam förbjuds. Motiveringen får inte vara kränkande för den part, svinuppfödaren, som inte hade någon som helst andel i själva utförandet av reklamen.
Pauliina Holmqvist, nötköttsproducent, Karleby

ANDRA LÄSER