VR avbryter godstrafiken från Ryssland igen – ”En moralisk fråga”

VR Group kör ner godstrafiken från Ryssland, trots att EU:s sanktioner inte sätter några hinder för trafiken. – Det handlar om en moralisk fråga, säger tf vd:n Topi Simola.

I somras investerade VR Groups ryska dotterbolag Finnlog i 35 nya vagnar för transporter från Ryssland till Finland.
06.04.2022 19:33 UPPDATERAD 06.04.2022 20:02
I slutet av mars avbröt VR godstrafiken från Ryssland efter brittiska sanktioner mot det ryska järnvägsbolaget. Några dagar senare återupptogs trafiken igen när det visade sig att VR:s godstransporter inte omfattades av sanktionerna.
På onsdagen meddelade VR att godstrafiken, som sköts av VR Transpoint, åter körs ner under kontrollerade former, trots att EU:s sanktioner inte hindrar trafiken.
– Det är en moralisk fråga, säger Topi Simola, som sedan i måndags är tillförordnad vd efter Lauri Sipponen som fick sparken.
– Ända sedan krigsutbrottet har vi upplevt det problematiskt att upprätthålla Rysslandstrafiken, men hur saken skulle skötas i praktiken har varit komplicerat eftersom vi måste beakta våra kundkontrakt. Vi är den enda aktören som sköter trafik över östgränsen, vilket innebär juridiska förpliktelser. Vår ställning i samhället är sådan att vi måste ta hänsyn till många saker, inte minst försörjningsberedskapen. Att köra ner trafiken går inte över en natt, utan det måste ske under kontrollerade former, säger Simola.
Topi Simola.
Enligt Simola har VR:s styrelse självständigt fattat beslutet, på förslag av bolagets ledningsgrupp. Tillsammans med myndigheter har man gått igenom vilka förväntningar som ställs på ett statligt bolag som VR.
I tisdags sade ministern med ansvar för statens ägarstyrning Tytti Tuppurainen (SDP) att ägaren kräver samhällsansvar av bolaget.
Enligt Topi Simola hjälpte uttalandet VR att fatta nedläggningsbeslutet.

Hur reagerar kunderna på att ni först avbryter trafiken, sedan återupptar den och nu meddelar att den körs ner igen?

– Över hälften av våra kunder redan avslutat östtrafiken på eget initiativ. Största delen av våra kunder försöker undvika affärsverksamhet med Ryssland. För de kunder som finns kvar är beslutet ett hårt slag och därför görs nedkörningen kontrollerat och i samarbete med kunderna. Det är också möjligt att någon annan aktör kan ta över vår roll på järnvägen.
VR försöker nu köra ner godstrafiken så snabbt som möjligt, men bedömer ändå att processen tar flera månader. De som drabbas hårdast är enligt Simola branscher som upprätthåller transittrafik, det vill säga varuströmmar som går från Ryssland via Finland och vidare till andra länder.
Persontrafiken med Allegrotågen till och från Ryssland ligger nere sedan den 27 mars.

ANDRA LÄSER