Rekordjämn valthriller då SDP valde Sanna Marin till nästa statsminister

Efter en ytterst jämn omröstning, 32 röster av 61, valdes Sanna Marin till Finlands nästa statsminister av SDP:s partifullmäktige.

Sanna Marin blir vår nästa statsminister.
Finlands nästa statsminister heter Sanna Marin. Med ytterst liten marginal, 32 röster mot 29, valde SDP Marin till Antti Rinnes efterträdare på statsministerposten.
– Nu är det dags att blicka framåt. Kamrater, nu behövs det förtroende och stabilitet i Finland och i SDP. Vi har ett bra regeringsprogram. Förutom ord behövs också handling, sade Marin precis efter att det exceptionellt jämna valresultatet hade tillkännagetts.
Förloraren, Antti Lindtman, tog ett djupt andetag och tog därefter till orda:
– Fullmäktige har talat. Jag respekterar ert val och är övertygad om att ni har fattat rätt beslut. Tävlingen och diskussionen har gjort partiet gott, sade Lindtman och meddelade att han fortsätter som riksdagsgruppens ordförande.
Innan nagelbitaren till omröstning höll vardera statsministerkandidaten ett linjetal. Lindtmans var något längre och känslosammare, medan Marin som i egenskap av tidigare stadsfullmäktigeordförande i Tammerfors är känd för att se till att anföranden inte drar ut, meddelade att hon då minsann kommer att hålla tiden.
Antti Lindtman inledde sitt tal med att påpeka att han är ett barn av förorten.
– Mina föräldrar skilde sig när jag var fem år gammal. Min syster Kaisa stannade hos mamma, medan pappa tog hand om pojken. Jouko gav mig en trygg barndom, omsorg och värme. Min fars råd var: Var alltid ödmjuk och förödmjuka aldrig någon, sade Lindtman.
Han påminde också om sin fars rekommendation att inte gå med i politiken, och berättade hur han trotsade rådet och engagerade sig samhälleligt för första gången som 14-åring då han såg till att klassen fick mellanmål med sig på skolutfärden trots att läraren först meddelat att så inte kommer att ske.
Antti Lindtman höll en del av sitt linjetal på svenska i motsats till Marin som bara i sin inledande hälsing och avslutning sade ett par ord på svenska.
– Svenska språket och den finlandssvenska kulturen är en viktig del av Finlands nationella identitet. Jag tycker att det är viktigt att regeringen i sitt arbete respekterar finlandssvenskarnas rättigheter, sade Lindtman.

Marin: Jag tog ansvar då Rinne insjuknade

Sanna Marin inledde sitt linjetal med hur hon i fjol vintras då Antti Rinne blev allvarligt sjuk, tvingades axla ansvar i egenskap av första vice ordförande för partiet.
– Då frågade man inte mig om jag var redo att leda partiet inför valet eller inte. Jag frågade inte heller. Det fanns inga alternativ. Det gällde att samla trupperna, göra upp en plan och visa finländarna att vi kunde tackla situationen. Det lyckades vi med, sade Marin.
Sanna Marin påminde också om den förstämning som rådde då hon trädde in som tillförordnad partiledare då Rinne var sjuk och partiet precis hade nåtts av beskedet att vice ordföranden och kamraten Maarit Feldt-Ranta hade meddelat att hennes cancer hade kommit tillbaka.
– Men i sorgen fann vi tröst och styrka i varandra i partiet. Starten på valrörelsen blev ingen minnesstund. Tillställningen var en av de mest inspirerande som jag har upplevt under min partikarriär, sade Marin.
Med sina 34 år är Marin den yngsta personen som har tillträtt statsministerposten i Finland.

Kvarnström glad att hans kandidat vann

På plats vid statsministervalet fanns riksdagsledamoten Johan Kvarnström som några dagar innan offentligt gick ut med att han stödjer Marin.
– Stämningen inför valet har varit engagerad. Jag håller inte med dem som anser att spelet skulle ha varit smutsigt, vilket har hävdats i pressen. Att det blev jämnt visar att vi har haft två omtyckta och bra kandidater. Tidtabellen har varit mycket snäv, vilket har gjort att det inte har hunnit uppstå någon större splittring på grund av statsministervalet, sade Kvarnström.

FSD-delegat: Lindtman har försvarat Finlands tvåspråkighet

Mikael Hiltunen, delegat för Finlands svenska socialdemokrater, FSD, hörde till dem som hoppades att Antti Lindtman skulle bli vald.
– Dels känner jag honom sedan länge tillbaka. Dels är jag imponerad av hans förmåga att uppträda och sammanfatta vårt budskap slagkraftigt.
Lindtmans inställning till svenskan och Finland som tvåspråkigt land var också en viktig orsak varför Hiltunen röstade på Lindtman.
Till exempel i Yles valkompass inför riksdagsvalet 2015 svarade Lindtman att svenskan ska förbli obligatoriskt ämne i finska skolor, medan Marin flaggade för valfrihet.
– Lindtman har tydligt försvarat Finlands tvåspråkighet. Han har uppträtt på FSD:s kongresser och hållit tal på svenska. Jag upplever att Lindtman när det gäller synen på det svenska i Finland har samma positiva inställning som Antti Rinne, sade Hiltunen.
Statsministerposten blev ledig efter att Centern förra veckan krävde Rinnes avgång. Då det stod klart att Rinne lämnar statsministerposten, meddelade SDP:s gruppordförande Antti Lindtman och trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin att de är redo att efterträda Rinne.

Lobbning i kulisserna

Rinnes avgångsbesked blev startskottet på ett intensivt kulisspel och lobbningsförsök som riktades mot SDP:s fullmäktigeledamöter som valde den nya statsministern. Även om Rinne offentligt dementerade att han skulle ha haft någon favorit, har det inte varit någon hemlighet i SDP-kretsar att Rinne föredrog Sanna Marin.
Rinne har i offentligheten anklagats för att ha försökt lobba för Marin. Övertalningsförsöken där flera SDP-höjdare har engagerat sig, har inte uppskattats bland fullmäktigeledamöterna. Det som framför allt har väckt irritation var då övertalningskampanjerna gick ut på att svartmåla motkandidaten. Vad HBL erfar har vartdera lägret gjort sig skyldigt till svartmålningsförsök.
– Det kändes konstigt och osakligt, sade en delegat som efter ett telefonsamtal från en SDP-höjdare som propagerade för Marin, blev stärkt i sin övertygelse att ge sin röst till Lindtman.
Efter statsministervalet samlades SDP:s partiorgan och möblerade om i partiets ministerposter. Europaminister Tytti Tuppurainen åtar sig också ägarstyrningsfrågorna efter Sirpa Paatero som i likhet med Rinne tvingades avgå på grund av posthärvan. Men Paatero tar igen plats i regeringen och fortsätter som kommunminister. Timo Harakka blir ny trafik- och kommunikationsminister efter Sanna Marin och Tuula Haatainen ärver Harakkas post som arbetsminister. Antti Rinne tar över Haatainens plats som andra vice talman i riksdagen.
På tisdagen godkänner riksdagen den nya statsministern. Därefter utnämner presidenten den nygamla regeringen vars sammansättning, bortsett från SDP:s ministerbyten, och program är identiska med den förra regeringens. Förutom SDP ingår Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP i regeringen.
ANDRA LÄSER