Elsparkcykeln skadar miljön och människors hälsa

20.08.2021 22:00
Elsparkcykeln har denna sommar debatterats flitigt från trafiksäkerhetssynpunkt. Men jag saknar en kritisk granskning av hur fenomenet inverkar på folkhälsan och miljön.
Det är säkert roligt att tyst och bekvämt kunna rulla fram på en elsparkcykel och känna vinden smeka kinderna en varm sommarkväll. Tyvärr bidrar fenomenet till att göra oss bekväma. Barn och ungdomar lockas in i ett passivt motordrivet åkande i stället för att promenera eller ta cykeln. När muskelkraft ersätts med en elmotor får vi mindre motion, medan elförbrukningen och följaktligen också koldioxidutsläppen ökar. Likaså uppstår miljöpåverkan när elsparkcyklarna ska samlas upp för laddning.
Samtidigt talas det mycket om att barn och unga rör på sig för lite. Först lät samhället sociala medier förslava oss, både unga och äldre, och nu får företag prångla ut skojiga färdmedel som på sikt ytterligare försämrar särskilt de ungas hälsa. Det är inte lätt att växa upp eller axla föräldraansvar i en värld som i mångt och mycket styrs av placerare och företag uppbackade av mesiga politiker som förvirrat upprepar tillväxtmantrat och inte förmår begränsa osund företagsverksamhet.
Ska vi bromsa klimatförändringarna, måste vi använda mindre energi. Elsparkcykeln riskerar bli utbytt mot elbilen, denna falska frälsare som kan fylla bara en del av våra transportbehov. Cykeln däremot skänker hälsa och sänker vårdkostnaderna.
Att en sådan här text behöver publiceras är bara ett litet exempel som visar att hoppet börjar vara ute för vår civilisation. Medan en del frenetiskt jobbar med att laga hålen i skrovet på det sjunkande skeppet tillåts andra borra nya eftersom den verksamheten ger medel att köpa nytt bränsle för. Någon hamn finns snart inte eftersom de alla uppslukas av vattenmassorna från de smältande polarisarna.

Viking Högnäs

Kristinestad

ANDRA LÄSER