Riksdagen vill förbjuda privatisering av vatten – "Vattnet är alla medborgares rättighet"

Riksdagen godkände under onsdagen ett förslag som ingår i medborgarinitiativet "Vesi on meidän", på svenska Vattnet är vårt, i enlighet med jord- och skogsbruksutskottets rekommendation.

Nästan 90 000 personer har undertecknat ett medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänsterna.
Riksdagen förutsätter att statsrådet så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att offentligt ägda vattentjänstfunktioner förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt.
Riksdagen begär även att jord- och skogsbruksutskottet ska lämna in en utredning, innan 2022 tar slut, om hur reformen framskrider.
Nästan 90 000 personer har undertecknat medborgarinitiativet för att förhindra privatisering av vattentjänsterna. Initiativet lämnades till riksdagen i mars 2020.
Syftet med initiativet har varit att förhindra att offentligt ägda vattentjänster säljs till kommersiella privata aktörer.
– Kommunerna har haft det tufft, även om bokslutet 2020 blev lite positivare än väntat. Om vattentjänster privatiseras finns det en risk att det bara är första steget mot ännu mer privatisering. Jag är mycket glad över att även de partier som ibland är för privatisering visade sitt fulla stöd och att det rådde enhällig samsyn i riksdagen, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).
Enligt Kvarnström är vattentjänster ett typexempel på ett naturligt monopol som inte bör vara privatiserat.
– Kommunerna har enligt lagen ansvar för vatten och därtill hålls vattenavgifterna nere. Vattnet är alla medborgares rättighet. Men ingenting är klart innan de nödvändiga lagarna är beredda, behandlade och godkända. I nuläget finns risken att vattenverk fusioneras till offentligt ägda energibolag och att en del av dessa säljs till privata aktörer, varpå även en privatisering av vattnet har inletts. Situationen måste följas upp, säger Kvarnström.
ANDRA LÄSER