Enkät: Unga både köper och säljer alkohol, nikotinprodukter och droger på sociala medier

Langningen av alkohol, nikotinprodukter och droger på sociala medier möter inte bara efterfrågan utan skapar den också, visar en undersökning av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT).

Flera av de svarande vittnar om att inlägg som annonserar ut droger dyker upp i deras flöden, fast de inte har för avsikt att köpa.
19.01.2022 08:55 UPPDATERAD 20.01.2022 13:33
Unga får i dag tag på alkohol och nikotinprodukter främst genom vänner och vuxna bekanta, men drogerna inskaffas till allt större del på sociala medier.
265 ungdomar svarade på en undersökning beställd av EHYT, därtill intervjuades elva stycken. Ur svaren kan man tolka att langningen, speciellt den av alkohol, snus och cigaretter, ses som en vardaglig grej.
– Ungdomar behöver inte vara proaktiva och själva söka förmedlare av berusningsmedel, utan de erbjuds också att köpa droger på vissa ställen, säger Katri Saarela, projektledare på EHYT, i ett pressmeddelande.

Handel också ungdomar emellan

Om det är svårt att få tag på alkohol eller droger för en ung person, så bistår andra minderåriga hen i sökandet.
– Om en langare inte vill jobba för en sjundeklassare, frågar han i stället en niondeklassare, så kommer den niondeklassaren att fråga den som säljer. Langaren säljer till niondeklassaren, som ger den till den där sjundeklassaren, säger en ung person som deltog i undersökningen.
Att äldre ungdomar agerar mellanhand var särskilt vanligt när det gäller införskaffandet av snus. Attityderna till att förse yngre med droger anser många ungdomar dock vara oacceptabelt.
– En del av ungdomarna hade ganska starka åsikter mot spridning av berusningsmedel, medan andra hade en motsägelsefull eller neutral inställning, eftersom just spridning av nikotinprodukter ansågs vara så vanligt och vardagligt, säger Saarela.
Majoriteten av de tillfrågade accepterade inte langning av narkotika till 15–17-åringar, att det är fullkomligt oacceptabelt och oansvarigt att sälja till 12–14-åringar var så gott som alla överens om. Flera av de tillfrågade hoppades på strängare insatser mot drogförsäljningen till minderåriga.
Jämfört med nikotinprodukter ansågs också langningen av alkohol riskera mer allvarliga och omedelbara skador, till exempel förgiftning och olyckor.
– En höjning av åldersgränsen för att köpa nikotinprodukter som diskuteras för närvarande kommer sannolikt att minska distributionen av nikotinprodukter till minderåriga. Om åldersgränsen höjs till 20 år borde även mellanhänderna vara äldre, säger Saarela.

ANDRA LÄSER