Språkförsöket är över – också Nyslott och Rovaniemi drar sig ur

Språkförsöket som skulle bana väg för avskaffandet av skolsvenskan har gått in i en vägg. Nyslott och Rovaniemi meddelar att de inte är intresserade av att gå vidare. Därmed är antalet deltagare noll.

Att avskaffa skolsvenskan har varit en hjärtesak för Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho (Blå).
Bildningsnämnden i Nyslott drar tillbaka sin anmälan till språkförsöket. Därmed kommer Rovaniemi heller inte att delta. Det innebär att språkförsöket, där eleverna i årskurs sex hade fått byta ut svenskan som andra inhemska språk mot ett utländskt språk, inte blir av. Försöket kom till efter att medborgarinitiativet om att avskaffa skolsvenskan föll i riksdagen.
Nyslott beslöt att dra tillbaka sin anmälan på bildningsnämndens möte på torsdag kväll. Enligt tf chefen för kommunens bildningssektion Tuija Kauppinen var intresset för försöket väldigt lågt bland de berörda eleverna. Ursprungligen uppgav 16 elever att de var intresserade av att läsa ryska i stället för svenska, men under de senaste dagarna har antalet minskat till sju.
Kauppinen föreslog som föredragande tjänsteman i frågan att kommunen drar tillbaka sin anmälan. Nämnden biföll Kauppinens förslag.
Tidigare samma dag kom ärendet upp även i bildningsnämnden i Rovaniemi. Där beslöt man att avvakta Nyslotts beslut och därefter följa deras exempel. Rovaniemi ansåg att det är värdelöst med tanke på försökets målsättningar att delta i det som enda kommun.
– Om endast Rovaniemi är med kommer målet med försöket inte att uppfyllas. Vi förde en diskussion och den föredragande tjänstemannen drog tillbaka sitt förslag för ny beredning, sade medlemmen i bildningsnämnden Saara Koikkalainen (SDP) per sms från mötet.
I Rovaniemi behandlades en motion om att dra tillbaka kommunens anmälan till försöket. Den föredragande tjänstemannen ansåg att motionen skulle avslås.
Den ifrågavarande motionen var lämnad av kommunfullmäktigeledamoten Mikkel Näkkäläjärvi (SDP). Han reagerade på att en enskild tjänsteman hade anmält Rovaniemi till försöket utan att ärendet hade behandlats i fullmäktige.
– Jag tycker att det är en principiell fråga, Finland är ett tvåspråkigt land, sade Näkkäläjärvi i en intervju på tisdagen.
Näkkäläjärvi ansåg att en tjänsteman inte kan fatta ett beslut om en fråga som berör Finlands grundlag.
I Nyslott kommer nämndens beslut att gå till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Efter att fullmäktige har godkänt beslutet är ärendet officiellt slutbehandlat.
I Rovaniemi kommer frågan att förberedas på nytt enligt utskottets beslut och därefter avslutas.

Terhos hjärtebarn

När försöket lanserades i fjol omfattade det totalt 2 200 elever. Dock visade det sig strax att intresset för det var lamt i kommunerna, som själva fick fatta beslut om de ville delta eller inte.
Till slut valde endast fem kommuner att anmäla sitt deltagande: Nyslott, Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi och Ylöjärvi. De övriga tre kommunerna drog sig ur försöket redan tidigare.
Språkförsöket kom till efter att medborgarinitiativet om att slopa skolsvenskan föll i riksdagen i mars 2015. Riksdagen godkände ändå en kläm om att inleda ett försök, där eleverna i årskurs sex fick byta ut svenskan mot ett annat språk.
Efter att Sannfinländarna splittrades i fjol somras minskade partiets intresse för försöket märkbart. Att avskaffa skolsvenskan har varit en hjärtesak för före detta sannfinländaren och Europa-, kultur- och idrottsministern Sampo Terho (Blå).
I Nyslott var det den sannfinländska gruppen i stadsfullmäktige som föreslog att staden skulle delta.
Sampo Terho kommer ändå inte att ge upp i sin kamp för "språkfrihet". I en intervju på tisdagen sade Terho att han kommer att driva frågan så länge han är i politiken.
– Det här är bara en detalj i helheten och helheten är att finländarna vill ha språkfrihet, sade Terho på tisdagen.
Läs också:
Ledare: Självdött experiment
ANDRA LÄSER