Dags för realämnen i studentskrivningarna

Vårens studentskrivningar fortsätter i dag med proven i psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi.

Drygt 19 000 deltar i dagens skrivningar.
Jämfört med i fjol har antalet som avlägger proven i filosofi, fysik och biologi ökat medan de som skriver proven i psykologi och historia har minskat.
Studentskrivningarna pågår till nästa vecka.

ANDRA LÄSER