UPM gjorde ett lyckat kvartal efter att länge ha stått och stampat

UPM:s omsättning var 2 589 miljoner euro under det andra kvartalet i år. Det är en ökning med 125 miljoner euro jämfört med i fjol.

Sven-Eric Holmström, investment coach vid Holmström Group, tycker att UPM har gjort ett lyckat andra kvartal i år.
Skogsindustrijätten UPM-Kymmene har gjort ett starkt andra kvartal i år. Företagets omsättning ökade med fem procent under ett års tid. Rörelsevinsten har även ökat. Under det andra kvartalet i fjol var vinsten 269 miljoner euro. Under det andra kvartalet i år ökade vinsten till 349 miljoner euro.
– Vi har gjort ett framgångsrikt kvartal, säger företagets vd Jussi Pesonen i ett pressmeddelande.
Han konstaterar att flera schemalagda nedläggningar har gjorts under kvartalet och att tidigare utmaningar inom skogsskörd och logistik har lösts.
– Våra pågående tillväxtprojekt möjliggör att vi kan utveckla vår marknadsposition, samtidigt som vi behåller och ökar våra vinster, säger Pesonen.
Investment coach Sven-Eric Holmström vid Holmström Group ser positivt på UPM:s utveckling.
– UPM gjorde nog ett urstarkt resultat under andra kvartalet och jag ser extra glädjande på ökningen på fem procent inom omsättningen. UPM har en flerårig historia av en stagnerad omsättningen, säger Holmström.
Holmström säger att omsättningen stiger främst på grund av prishöjningar.
– UPM:s starka kassa stöder bolagets investeringar. Bolaget framskrider med förberedandet av cellulosafabriken i Uruguay, men investeringsbesluten kommer första att fattas på nästa års sida, säger Holmström.
ANDRA LÄSER