Nästan hälften av finländarna vill lätta på alkohollagstiftningen – tio procent förespråkar strängare regler

En klar majoritet av männen önskar en liberalare alkohollagstiftning, medan andelen är en tredjedel bland kvinnorna.

Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet anser att även finska företag ska få leverera alkohol hem till sina kunder.
SPT
28.12.2021 17:36 UPPDATERAD 28.12.2021 18:39
Omkring hälften av finländarna, 47 procent, anser att alkohollagstiftningen borde bli mindre sträng, enligt en undersökning som Taloustutkimus har gjort på beställning av Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet. Endast 10 procent vill se strängare alkoholregler, medan de övriga är nöjda med nuvarande bestämmelser eller osäkra.
Förslaget som fick mest stöd i undersökningen är att tillåta hemleverans av milda alkoholdrycker, skriver förbundet.
"Det är mycket konstigt att det är tillåtet att beställa alkohol från övriga EU-länder men inte av finska företag. Nu begränsas restaurangernas öppethållningstider och folksamlingar igen, och ett sätt att minska besöken till butiker och restauranger skulle vara att tillåta hemleverans av alkoholdrycker tillsammans med mat", säger Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundets vd Tuula Loikkanen i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar klara skillnader mellan åldersgrupper och också mellan kvinnor och män. En majoritet av männen, 58 procent, vill lätta på bestämmelserna, medan motsvarande siffra endast är 35 procent bland kvinnorna. Personer i åldersgruppen 25–54 var mest ivriga att lätta på alkohollagstiftningen.
En klar majoritet av Sannfinländarnas anhängare, 72 procent, och Samlingspartiets anhängare, 65 procent, önskar en friare alkoholpolitik. Stadsbefolkningen förespråkar oftare lättnader i bestämmelserna än de som bor på landsbygden.
Undersökningen genomfördes i maj 2021 och besvarades av 1 337 finländare i åldern 18–70.

Undersökningen

47 procent av finländarna vill lätta på alkoholbestämmelserna – 32 procent vill fortsätta med samma bestämmelser som nu – 10 procent vill skärpa bestämmelserna – 11 procent kan inte säga.
Taloustutkimus genomförde undersökningen den 6–14 maj 2021 bland 1 337 finländare i åldern 18–70.

ANDRA LÄSER