HRT kritiserar entimmeståget: Tre miljarder euro är för dyrt

Den här veckan behandlar styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) sitt utlåtande om det så kallade entimmeståget mellan Åbo och Helsingfors. I nuläget bedömer HRT att järnvägsprojektet blir för dyrt.

SFP:s Björn Månsson säger att man är orolig för att entimmeståget blir väldigt dyrt. Det framtida tågprojektet skulle omfatta nya stationer och hållplatser i Hista (Esbo), Veikkola (Kyrkslätt), Nummela (Vichtis) och Lojo. Arkivbild.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
23.01.2023 05:01 UPPDATERAD 23.01.2023 14:15
Den här veckan sammanträder HRT:s styrelse för att bland annat behandla sitt utlåtande om det storskaliga järnvägsprojektet – entimmeståget – innan det överlämnas till Trafikledsverket.
HRT ställer sig kritiskt till planerna, konstaterar styrelsemedlemmen Björn Månsson (SFP). 
Han påpekar att HRT inte har befogenheter att ta ställning till fjärrtrafiken, men utlåtandet berör i huvudsak banans effekt på närtrafiken.
– I HRT:s utlåtande betonas starkt att vi vill ha en jämlik behandling av den nya banan och nuvarande Kustbanan. Kustbanan som går till Kyrkslätt och Sjundeå är oerhört viktig för närtrafiken, säger Månsson.
– Sedan är man orolig över att det blir väldigt dyrt, och HRT anser att man noga bör överväga så här stora investeringar. 
Nuvarande beräkningar visar att prislappen för järnvägen mellan Esbo och Salo skulle landa på 2,9 miljarder euro. Då man väger kostnaderna mot projektets förväntade samhällsnytta, är den nya järnvägen inte samhällsekonomiskt lönsam, visar HRT:s uträkningar.
– Utlåtandet är överlag kritiskt. Det förvånar mig inte eftersom allt det här pratet om entimmeståget från början varit en bluff. Enligt den senaste bedömningen skulle tågresan mellan Åbo och Helsingfors ta en timme och 18 minuter.
Läs också: Entimmeståget till Åbo stannar bara i Alberga och Kuppis – tågresan beräknas ta 78 minuter
Entimmeståget ingår inte heller bland de järnvägsprojekt som listas i HRT:s strategiska plan för hur markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.
– Man ser att entimmeståget inte är en prioritet för HRT, menar Månsson.
Målsättningen är att planerna på entimmeståget ska vinna laga kraft år 2025, och efter det behövs ett investeringsbeslut. Sedan blir det aktuellt att göra markaffärer och lösa in jordområden. Först efter det kan byggandet av järnvägen inledas. Tågförbindelsen beräknas vara klar tidigast 2031, enligt nuvarande tidtabell. 

Vilka är alternativen om entimmesbanan inte byggs?

– Att ytterligare förbättra kustbanan, och då handlar det inte om att bygga nya järnvägar eller förstöra landskap, utan det handlar om att förstärka den nuvarande banan så att den håller för snabbare tåg. 
– Om den här banan en dag blir verklighet är det klart att HRT anpassar sig och är intresserad av att etablera närtrafiken, tillägger Månsson.

ANDRA LÄSER