Enhälligt stöd för Natoansökan i utrikesutskottet: "Nu finns inga riskfria alternativ"

Under tisdagsmorgonen samlades utrikesutskottet och sammanställde betänkandet om Natoansökan. I sitt betänkande instämmer riksdagens utrikesutskott i regeringens ståndpunkt, Finland bör ansöka om medlemskap i Nato.

Betänkandets centrala innehåll presenterades av Jussi Halla-aho (Sannf) vid en presskonferens på tisdagen och buskapet var tydligt. I betänkandet betonar utskottet att ett finländskt medlemskap inte är riktat mot någon, utan syftar till att stärka Finlands säkerhet.
Utskottet konstaterar att Rysslands invasion av tvingade fram en reaktion. Halla-aho försäkrar ändå att processen har skötts tillräckligt fort, och tillräckligt noggrant.
– Som presidenten har konstaterat så finns det nu inga riskfria alternativ. Både att gå med och att inte gå med i Nato innebär risker.
Att inte ansluta sig till alliansen är också ett medvetet val, med reella konsekvenser, påpekade Halla-aho. Ett Natomedlemskap anser utskottet vara det bästa sättet att höja tröskeln för ett militärt anfall mot Finland, anser utskottet.
"Av de befintliga alternativen för att öka säkerheten anses Natomedlemskap vara det starkaste möjliga tilläggsskyddet för Finland på grund av dess avskräckande effekt", står det i ett pressmeddelande som skickades ut inför presskonferensen.

Hur blir det med kärnvapen?

Utplacering av kärnvapen och Natotrupper har diskuterats flitigt under de senaste månaderna, men Halla-aho ser det som en osannolik händelseutveckling. Han poängterade också att finländsk lag förbjuder kärnvapen på finländsk mark.
– Det skulle vara osannolikt att kärnvapen i Finland ens föreslås.

"Handlar om turkisk inrikespolitik"

På en fråga om Turkiets motsättande av ett finländskt och svenskt Natomedlemskap sade Halla-aho att hans tolkning är att det handlar om turkisk inrikespolitik.
Inför ansökan har det inte visat sig att Turkiet skulle stoppa ett finländsk medlemskap, enligt Halla-aho.

Rysslandsrelationer i framtiden

Att Ryssland och Finland i framtiden fortsätter vara grannar är ett ofrånkomligt faktum, konstaterade utskottet. Att samarbetet med Ryssland är viktigt poängterade flera av riksdagsgruppernas representanter på tisdagen.
– Man kan vara goda grannar, sade Eva Biaudet (SFP) som tog Norge som exempel på ett Natoland med goda kontakter med Ryssland och fortsatte.
– Men det förutsätter en total förändring och slut på kriget i Ukraina.
ANDRA LÄSER