På lördag inleds vaccinering av barn i Helsingfors – se listan på vem som hör till riskgrupp

Helsingfors stad inleder vaccineringen av barn i åldern 5–11 år på lördag. Det sker vid Busholmens vaccineringsstation och gäller barn som tillhör en riskgrupp. Barnen vaccineras enligt efternamnets begynnelsebokstav.

16.12.2021 19:11 UPPDATERAD 16.12.2021 19:12
Nu står barn i riskgrupp i tur att få coronavaccin i Helsingfors. På lördagen den 18 december tar Busholmens vaccineringsstation emot barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp (se faktaruta). Vårdnadshavare behöver inte reservera tid för barnen, utan vaccineringen sker i alfabetisk ordning enligt efternamn. Barnen får Biontech-Pfizeris vaccin av märket Comirnaty.
Minderåriga barn har själv rätt att bestämma om de vill bli vaccinerade, förutsatt att vårdpersonalen bedömer att barnet är tillräckligt moget för att fatta ett sådant beslut själv. Om barnet inte själv kan ta beslutet krävs ett samtycke av bägge vårdnadshavarna.
Vaccineringsstationen finns på Stillahavsgatan 6 L 3. Tidtabellen ser ut så här:
Efternamn som börjar på A-H klockan 10–11.
I-K klockan 11–12.
L-O klockan 12-13.
P-S klockan 13-14.
T-U klockan 14-15.
V–Ä klockan 15-15.45.
Nästa möjlighet att vaccinera barn i den här åldersgruppen ordnas tisdagen den 21 december på Busholmen och vid Kvarnbäckens vaccineringsstation.

Barn som har något av följande diagnoser hör till riskgrupper vid coronasmitta

Organtransplantation eller stamcellstransplantation
Kraftigt nedsatt immunförsvar
Kronisk lungsjukdom
Hjärtsjukdomar som drabbar barn
Svår kronisk leversjukdom
Övervikt, BMI minst 30
Neurologiska sjukdomar som ökar infektionskänsligheten eller medför andningssvårigheter
Downs syndrom
Diabetes av typ 1 och 2
Astma som kräver daglig medicinering i minst 6 månader

ANDRA LÄSER