"Fatalt misstag" ger Eva Biaudet ångest: Detta är verkligen inte mitt SFP

Eva Biaudet jobbar vidare för att SFP ska driva på en ambitiös lag om företagens samhällsansvar i stället för att vänta på ett eventuellt EU-direktiv. – Det är ett fatalt misstag att SFP har hamnat så fel i den här frågan, säger hon.

Riksdagsledamoten Eva Biaudet anser att SFP bör driva frågan om en ambitiös nationell lag om företagens samhällsansvar oberoende av om eller när EU kommer med ett direktiv på samma tema.
10.05.2022 05:00
HBL uppgav förra veckan att SFP stoppar en lag om företagens samhällsansvar. Arbets- och näringsministeriet har utrett förutsättningarna för en sådan lag i två år. Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) har sagt att hon inte kan föra beredningen vidare då regeringen inte är enig. SFP och Centern vill avvakta tills motsvarande lagstiftning finns på EU-nivå.
Det är ändå oklart när, och rentav om, EU-kommissionens förslag verkligen godkänns. Och om det sker är det oklart om ambitionsnivån på europeisk nivå är densamma som man kunde uppbåda i Finland. Lagen ska staka ut hur företagen ska beakta bland annat miljö och mänskliga rättigheter i sin verksamhet.
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kommenterade förra veckan att SFP inte motsätter sig nationell lagstiftning. Hon sade att en nationell lag ändå knappast vore lika effektfull som en lag som gäller hela EU, och att det finns en risk för att Finland tvingas revidera sin lag när EU-direktivet klubbats igenom. Direktivet skulle förplikta alla EU-länder att lagstifta med samma minimikrav.

ANDRA LÄSER