Helsingforspräst anmäls för sexuellt utnyttjande

Domkapitlet i Helsingfors ombeds utreda om en präst gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av en församlingsmedlem och sexuella trakasserier av flera andra. Klagomålet är inlämnat av en person som profilerat sig som kritisk till kyrkans ledning.

Stefan Lundberg
09.08.2017 06:01 UPPDATERAD 09.08.2017 10:20
Prästen påstås ha haft en sexuell förbindelse med en person vars själavård hen har ansvarat för. Prästen sägs också i detalj ha redogjort för sina andra sexuella eskapader.
Besvärsställaren stöder sig på en angivelse som gjorts av en namngiven församlingsmedlem. Bakgrunden är ett möte, i själavårdande syfte, mellan prästen och församlingsmedlemmen för åtta år sedan. Prästen ska då efter sessionen ha gett sin församlingsmedlem en kram, som denna uppfattade som sexuellt laddad.
Kramen, som församlingsmedlemmen uppfattade som otillbörlig störde denna sexuellt i flera års tid. Prästen ska sedan ha avslöjat en sexuell förbindelse med en annan församlingsmedlem som enligt besvärsställaren är en utsatt och sårbar person.
Avslöjandet och uppgifter om att prästen skulle ha trakasserat flera församlingsmedlemmar med att redogöra för detaljerna i sina sexaffärer fick uppgiftslämnaren att slutligen träda fram och berätta sin historia för en person som är förtroendevald inom kyrkan.
Domkapitlets lagfarna assessor Ritva Saario bekräftar att ett klagomål som gäller sexuella trakasserier har inlämnats till domkapitlet, men hon tar inte ställning till dess innehåll. Enligt Saario är klagomål rörande sexuellt utnyttjande mycket sällsynta. Hon vill inte uttala sig om klagomål i allmänhet används i hämndsyfte.
– Vissa är motiverade andra är det inte. Alla har ju rätt att klaga och det är svårt att veta vad motiven är.
Klagomålets objekt, prästen, ges först möjlighet till ett genmäle och vid behov begärs ytterligare utredningar. Domkapitlets kollegium avgör fallet med stöd av utredningarna.
– Oftast ger det inte anledning till åtgärder, säger Saario.
Prästen behöver inte i det här fallet riskera avstängning medan utredningen pågår.
– Vi sysslar ju inte med brottsutredningar. Det är inte vår sak. Då måste den som gör anmälan vända sig till polisen.

ANDRA LÄSER