Viking Lines småägare mobiliserar inför bolagsstämman

Nygrundade Aktieägaren Viking samlar sina krafter. Den senaste tiden har aktieägare med fler än tusen aktier i Viking Line fått brev från föreningen, som vill se förändring i ledningen.

Viking Line Mariella. En ny sammanslutning bland rederiets ägare är missnöjda med styrelsen.
Ett missnöje med Viking Lines styrelse och lönsamhet har fått en sammanslutning av små och medelstora aktieägare att slå ihop sina krafter. Motsättningarna har utmynnat i en nygrundad aktieägarförening, som HBL skrev om strax efter dess grundande i januari.

ANDRA LÄSER