Snoppen och snippan, vilket härligt gäng

Via musik kan man få ord och en gemensam grogrund att bygga vidare på för att diskutera frågor relaterade till kön och normer, skriver Kaj Ahlsved.

Som förälder kan det vara en utmaning att prata med barn om de mest vardagliga saker ifall ämnet är starkt färgat av egna upplevelser. Man har kanske inte alltid heller det språk som skulle behövas för att hantera situationer och undviker därför vissa ämnen eller överför egna förhållningssätt till barnen. Det kan gälla frågor om kön, ras, jämlikhet eller vår syn på till exempel musik, konst eller andra hobbyverksamheter.

ANDRA LÄSER