Dimitri Qvintus: Aborträtten ska skrivas in i Finlands grundlag

Grånande gubbar i svarta klänningar som fattar beslut om flickors och kvinnors liv och framtid. Det är en bild som känns som hämtad från historieböckerna och som borde vara omöjlig i en västerländsk demokrati 2022. Tyvärr är bilden helt sann.
Kring midsommaren kom den chockerande men väntade nyheten från andra sidan av Atlanten då USA:s högsta domstol hävde beslutet Roe vs Wade som har garanterat aborträtten i nästan 50 år. Högsta domstolens domare fattade beslutet med rösterna 5-4.
Fem. Fem domare försämrade cirka 170 miljoner kvinnors rättigheter, hälsa och trygghet.

De politiska och juridiska systemen i Finland är väldigt annorlunda än i USA och det ska absolut inte dras likhetstecken mellan USA:s domstolbeslut och Finland. Men frågan i bakgrunden är ändå den samma: ska en grupp politiker eller domare få bestämma över kvinnans kropp eller ska kvinnorna få göra det själva.
Svaret i varje situation ska lyda: kvinnorna själva.
Politikerna ska hålla fingrarna bort från kvinnorna och i stället koncentrera sig på att fatta beslut som förstärker kvinnornas rättigheter. I Finland finns det ännu mycket att göra på den fronten.
Jag föreslår två konkreta åtgärder vars syfte är att väcka diskussion, men framför allt förbättra och stärka kvinnornas ställning och rättigheter.
För det första: Finlands abortlagstiftning bör uppdateras och reformeras till 2020-talet. Reformen hinner inte göras under den här regeringsperioden, men nuvarande regering bör utreda hurdana reformbehov det finns i den finska abortlagstiftningen.
Finlands abortlag är 52 år gammal, vilket redan i sig berättar att lagen inte motsvarar nutiden. Det vore berättigat att till exempel statsministern skulle begära att Social- och hälsovårdsministeriet gör en grundlig utredning redan innan riksdagsvalet. Utredningens anvisning borde innehålla även stärkande av kvinnors ställning och rättigheter.
I och med utredningen kunde nästa regering, oavsett vilken koalition, anteckna en historisk mening i regeringsprogrammet: Finlands abortlagstiftning helhetsreformeras, och kvinnors rättighet att bestämma över sin egen kropp förstärks. I en idealsituation skulle reformen vara färdig i slutet av 2025.
För det andra föreslår jag att aborträtten och kvinnors rättighet att bestämma över sin egen kropp ska skrivas in i grundlagen.

I Finland anses abort starkt vara en fråga om mänskliga rättigheter och självstyrelse, och framför allt en fråga om individens personliga val. Kvinnors rätt till en trygg abort är inte politiskt hotad i Finland och den rätten har inte ifrågasatts i den politiska diskussionen med undantag av marginalgrupper och enskilda uttalanden.
Den viktigaste orsaken att skriva in aborträtten och kvinnors rättighet att bestämma sig över sin egen kropp i grundlagen är förstås att förstärka kvinnornas ställning. En annan orsak är att hindra en endaste politiker eller parti från att söka politisk fördel genom att försöka försämra kvinnornas ställning och rättigheter med abortfrågan. Globalt och i Europa finns det fler exempel på politiker och partier som tror att de har rätt att bestämma över kvinnors kroppar och dessutom genom det försöka vinna stöd från väljarna. Den rätten har ingen annan än kvinnorna själva och aborträtten i grundlagen sätter punkt för sådana försök.
Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De måste försvaras varje dag och på alla sätt. De ovan nämnda förslagen skulle förstärka kvinnors rättigheter och ställning. Och helt konkret: kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp skulle äntligen bli en grundläggande rättighet.

ANDRA LÄSER