Här är den 48-åriga barnrättsjuristen som är Helsingfors nya biträdande borgmästare

På slutrakan stod det mellan Hilkka Ahde och Johanna Laisaari. Men socialdemokraterna valde den senare till ny biträdande borgmästare i Helsingfors.

Johanna Laisaari är barnrättsjurist och suppleant i Helsingfors stadsfullmäktige.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
25.05.2023 20:04 UPPDATERAD 26.05.2023 07:32
Johanna Laisaari (SDP), 48, blir ny biträdande borgmästare i Helsingfors. Hennes ansvarsområden blir fostran och utbildning. Formellt kommer hon att väljas av stadsfullmäktige i juni.
Laisaari tar över efter partikollegan Nasima Razmyar, som lämnar posten efter att hon blev invald i riksdagen.
– Jag känner mig överraskad och lättad. Det har varit en ganska lång process, säger hon på torsdagskvällen.
Laisaari är född och uppvuxen i Mellungsbacka men bor i dag med sin familj i Hertonäs.
De övriga kandidaterna som ställde upp var Hilkka Ahde, Ville Jalovaara och Markku Rantahalvari.
Valet gick till en andra omgång på SDP:s extraordinarie distriktsmöte i granitborgen Folkets hus i Hagnäs.
Laisaari fick 71 röster och Ahde 50.
Hilkka Ahde (mitten) var det andra starka namnet i kampen om vem som skulle bli biträdande borgmästare. Hon är ledamot av stadsfullmäktige. Till höger sitter Ville Jalovaara som också ställde upp.
Johanna Laisaari är barnrättsjurist och jobbar som ledande expert för den nationella barnstrategin. I fullmäktige är hon suppleant. Hon sitter också i HRT:s styrelse och är ordförande för Finlands föräldraförbund.

En av kandidaterna sade att man måste vara hård men ha hjärtat på rätt plats för att klara av jobbet som biträdande borgmästare. Hur klarar du det här?

– Säkert lyckas det riktigt bra. Jag är utbildad jurist och har jobbat mycket i domstolar. Jag upplever att jag har god kunskap i hur du förhandlingar. Jag har säkert också hjärtat på rätt ställe.

Hur är du som ledare?

– Jag klarar av växelverkan och att lyssna på det egna teamet.

Vad är det första du tänker göra åt personalkrisen inom småbarnspedagogiken?

– Man har försökt lösa krisen redan då Jan Vapaavuori (Saml) var borgmästare. Då satt jag själv i fostran- och utbildningsnämnden samt var ordförande för finska sektionen. Det här jobbet med att lösa krisen fortsätter jag med. Helt först tänker jag dock träffa den operativa ledningen och diskutera med dem och Nasima. Jag träffar säkert också anställda ute på fältet för att höra vad de har att säga.
Laisaari konstaterar att hon inte behövt använda svenska i sitt nuvarande jobb.
– När jag jobbade på Helsingfors universitet, som är tvåspråkigt, var mitt andra arbetsspråk svenska. Men det är en tid sedan. Jag strävar efter att förbättra min språkkunskap så att den motsvarar arbetsuppgiften.
Det har pågått en kritisk debatt där man ifrågasatt hur mycket makt de biträdande borgmästarna egentligen har.
– När man införde borgmästarmodellen hade vi en aning avvikande åsikter om hur fungerande den är. Det är säkert skäl att diskutera hur modellen utvecklas.
När Laisaari får frågan om vad hon tycker är härligast att göra i staden svarar hon att östra Helsingfors har bra badstränder och natur, som i Nordsjö, Marudd och Hertonäs strand.
Den nya biträdande borgmästaren Johanna Laisaari tillsammans med Nasima Razmyar som slutar på posten efter att hon blev invald i riksdagen.
Artikeln har uppdaterats.

ANDRA LÄSER