Läs- och skrivfärdigheterna bland niondeklassare varierar stort – svenskare orter har svagare resultat

Det finns stora skillnader i de svenskspråkiga niondeklassarnas läs- och skrivfärdigheter, och särskilt tydlig är skillnaden mellan flickor bosatta i städer och pojkar bosatta i glesbygden, visar en färsk rapport. Rapporten visar också på en tydlig förändring: unga läser allt färre böcker.

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är tydliga då det gäller läs- och skrivfärdigheter, men också till exempel hemort och intresse spelar in.
Jenny Bäck
01.10.2020 00:01
Det behövs mer målmedveten skrivundervisning under hela grundskolan för att jämna ut skillnaderna mellan eleverna. Det är en av slutsatserna i en rapport från Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, som publiceras i dag.

ANDRA LÄSER