Läs- och skrivfärdigheterna bland niondeklassare varierar stort – svenskare orter har svagare resultat

Det finns stora skillnader i de svenskspråkiga niondeklassarnas läs- och skrivfärdigheter, och särskilt tydlig är skillnaden mellan flickor bosatta i städer och pojkar bosatta i glesbygden, visar en färsk rapport. Rapporten visar också på en tydlig förändring: unga läser allt färre böcker.

Skillnaderna mellan pojkar och flickor är tydliga då det gäller läs- och skrivfärdigheter, men också till exempel hemort och intresse spelar in.
Det behövs mer målmedveten skrivundervisning under hela grundskolan för att jämna ut skillnaderna mellan eleverna. Det är en av slutsatserna i en rapport från Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU, som publiceras i dag.