Anna-Maja Henriksson försvarar regionflyget trots stora utsläpp och subventioner – "Kritiken saknar helhetsperspektiv"

Anna-Maja Henriksson ställer sig kritiskt till Finavia-chefen Jani Jolkkinens uttalande om inrikesflygens olönsamhet och klimatmässiga ohållbarhet. "Saknas helhetstänk", säger hon.

– Jag har tyvärr upplevt att vissa personer i Finavias ledning under många år haft ett intresse av att köra ner de mindre flygplatserna av olika orsaker. Men som beslutsfattare har vi ett bredare ansvar än en enskild chef vid Finavia, säger justitieminister Anna–Maja Henriksson (SFP).
I en artikel som Helsingin Sanomat publicerade 1.7 kritiserar Finavia-chefen Jani Jolkkonen de regionala inrikesflygförbindelserna som olönsamma, ineffektiva och klimatmässigt ohållbara.

ANDRA LÄSER