Frimodigt avslappnat och telepatiskt samspelt triomusicerande

På den senaste konserten gjorde Radions symfoniorkester ett smart drag att engagera tre unga förmågor som var mycket samspelta.

Senja Rummukainen var en av de tre unga solister på Radions symfoniorkesters konsert.
Mats Liljeroos
21.02.2022 10:01
Trippelkonserten är den försmådda styvdottern bland Beethovens solokonserter och även om den kanske inte representerar sin upphovsman på hans allra mest inspirerat dådkraftiga humör är den, om den görs med den rätta glimten i ögat, nog så underhållande. Den huvudsakliga orsaken till offsidepositionen torde även i första hand vara krasst ekonomisk; tre solister är trots allt dyrare än en.

ANDRA LÄSER